Fránek nápaditě láká do útrob architektury

První patro brněnského Domu umění nyní bezezbytku patří svérázným stavbám architekta Zdeňka Fránka. Výmluvný název kolekce Útroby architektury, která zde zůstane do konce ledna, možná nenaznačuje, jak mimořádný zážitek vás v tomto Fránkově světě čeká. Autorova podivuhodná díla v recepci přihlížejících zdaleka přesáhnou často nudný odér architektonických výstav sestávajících mnohdy jen z nákresů, fotografií a plánů. 

Tady lze  kupříkladu vylézt na Perskou věž, relaxovat v Projekční lázni nebo se podivovat Bazénu idejí.  Stručně a laicky řečeno: návštěvník narazí na šest prostorových instalací a každá z nich sama o sobě je jedinečným a nezvyklým zážitkem,  který zrcadlí Fránkovo uvažování o prostoru a jeho mase.  Na zájemce čekají ještě exponáty nazvané  Pohyb v architektuře, Bílá dutina a Bludiště.       

Dříve spíše přehlížený tvůrce se stal v posledních šesti letech jedním z nejvíce publikovaných českých architektů v zahraničních médiích. Tuto nebývalou pozornost vyvolala především vila pod Červeným kopcem v Brně, polyfunkční dům Eucon v Praze nebo dostavba zámku ve Velkých Opatovicích.  Přitom vlastní ateliér Fránek založil brzy po roce 1989. Ideovým předělem podle odborníků je v roce 2010 dokončená modlitebna církve bratrské v Litomyšli. Brněnská výstava představuje dosavadní činnost ateliéru, hlavním tématem je ale to, co je architektonické práci nejvlastnější, a sice tvorba prostoru. A právě jeho nejrůznější modulace s mimořádným efektem pro diváka si tady neskutečně užijete. A lze souhlasit s tvrzením, že se jedná o jednu z nejlepších stávajících výstav architektury v tuzemsku.

Zdeněk Fránek - Útroby architektury
Zdeněk Fránek - Útroby architektury
Více fotek
  • Zdeněk Fránek - Útroby architektury autor: Petr Polák, zdroj: Dům umění http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3145/314479.jpg
  • Zdeněk Fránek - Útroby architektury autor: Petr Polák, zdroj: Dům umění http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3145/314478.jpg
  • Zdeněk Fránek - Útroby architektury autor: Petr Polák, zdroj: Dům umění http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3145/314477.jpg

Na této výstavě můžete ležet na speciálních pohovkách a nechat se strhnout prostorovovými obrazy promítanými na strop, můžete bosí šplhat ne nezvyklou věž. Nebo se oddáte instalaci Bílá dutina, která dokonale vyvolává iluzorní vjem z prostoru. Velkým objetem je vodní nádrž, na jejíž hladině plují malé bílé objekty o půdorysu utvořeném jedinou křivkou a autor před diváka staví zmnožený dům, který Fránkova kancelář momentálně připravuje.

A tak lze souhlasit i faktem, že ředitel Domu umění, teoretik architektury Rostislav Koryčánek, věnoval k architektovu životnímu jubileum celé rozlehlé první patro a nebude od věci zmít, že k podobné situaci tady v případě žijícího tvůrce došlo vůbec poprvé.  Sám Koryčánek užívá při deskripci a charakterizaci práce Zdeňka Fránka termínu „prostorový vír“, a je nutno přiznat, že tato výstava vás skutečně k sobě stáhne jako silný podvodní proud. A pokud budete k těmto zážitkům chtít dodat i poučený výklad, máte jedinečnou příležitost. Prohlídka výstavy vedená kurátorem i autorem  je plánovaná na 12. ledna 2012.