V Olomouckém kraji přibývá starých a svobodných

Předběžné výsledky letošního sčítání lidu, domů a bytů potvrdily stárnutí obyvatel v Olomouckém kraji a úbytek nově narozených. Miroslav Pospíšil z olomoucképobočky Českého statistického úřadu potvrdil, že zjištění z tohoto kraje korespondují s celorepublikovým trendem.

Při sčítání lidu žilo v regionu téměř 640 tisíc lidí, cizinců bylo 9374. Z celkového počtu obyvatel bylo 48,9 procent mužů, ženy tedy převažovaly. „Stárneme, protože zestárly silné populační ročníky z období po druhé světové válce. Tito lidé se dostali do kategorie starších šedesáti, případně pětašedesáti let,“ řekl Pospíšil.

Starých lidí je o deset tisíc více, než dětí do patnácti let.

Jedním z trendů doby ve srovnání se sčítáním před deseti lety je i menší počet sňatků. Mužům se staromládenectví líbí, nikdy se neoženilo 140 tisíc z nich. Naopak svobodných žen je o 24 tisíc méně. A porodnost klesá.

„Žádný babyboom ve skutečnosti neexistuje, protože jde jen o děti populační vlny z první poloviny sedmdesátých let,“ dodal Pospíšil.

V Olomouckém kraji žije nejvíce Čechů, téměř 370 tisíc, po nich jsou nejsilněji zastoupeni Moravané, Slováci, Němci, Poláci, Romové a Slezané. Zatímco k romské národnosti se přihlásilo v celém kraji 373 lidí, za Slezana se považuje 234 obyvatel Olomouckého kraje.

„Kolonka národnosti byla dobrovolná. Každý mohl vyplnit to, jak se cítí. Patrně se hodně Romů cítí být Čechy,“ uvedl Pospíšil.

Zatímco národnost záleží na pocitu, státní občanství je věc úřední. Výsledek sčítání ukázal, že v Olomouckém kraji žije na pas 1108 Vietnamců. Ti ale svou vietnamskou národnost v příslušné kolonce neuvedli.

Bez vyjádření zůstávaly i kolonky náboženského vyznání. Za věřící se prohlásilo 105 tisíc lidí. Většinou jde o římské katolíky. Ke všem ostatním registrovaným církvím se přihlásilo dvacet tisíc z nich. Nejméně k takzvaným moonistům, ten žije v Olomouckém kraji pouze jeden.

Sčítání lidu se koná pravidelně každých deset let. Letos poprvé i prostřednictvím internetu, který k povinnému vyplnění formulářů využila necelá třetina lidí.