Bílovičtí požehnali mladému vínu

Velké Bílovice – Tradiční slavnost žehnání vína dnes zažily Velké Bílovice. Farář při obřadu požehnal všem přítomným vinařům a posvětil vína, která s sebou přinesli. Místní vinaři pak zhodnotili uplynulý rok a večer zakončila degustace mladých vín. Oslava je každoročně pořádána v podvečer svátku svatého Jana Evangelisty, který je patronem vinařů i dobré úrody.

Tak jako každý rok se i letos sešli vinaři z Velkých Bílovic v místní myslivně. Každoročně si připomínají tradici a odkaz apoštola Jana Evangelisty i tradici pěstování révy v obci a v regionu – to když 27. prosince pořádají slavnost žehnání vína. Při samotném obřadu místní farář požehnal všem přítomným vinařům i jejich vínům. Závěr slavnosti tvořila modlitba a zpěv, připomínku světce někdy doprovází pranostiky vztahujícími se k příštímu vinařovu roku. Jeden z velkobílovických vinařů dostal jako tradičně příležitost zhodnotit uplynulý rok - počasí, úrodu, kvalitu hroznů i průběh sklizně. Na oficiální obřad navázala degustace mladých vín zpříjemněná cimbálovou muzikou. 

Slavnostní požehnání nezažívají Bílovičtí 27. prosince náhodou. Na tento den připadá v západní liturgické tradici oslava svátku sv. Jana Evangelisty, která je tradičně spojena s žehnáním vína. V bílovickém kostele se v tento den vždy světilo víno a posvěcené se dolévalo zpět do sudů. Od poloviny devadesátých let je slavnost pořádána jako setkání vinařů u mladých vín. Slavnostního požehnání se dnes dostalo vínům například i v Bořeticích, Vrbicích či Jaroslavicích na Znojemsku.

Sv. Jan Evangelista

0Jan byl původně rybářem na Genezaretském jezeře. Později se stal nejprve učedníkem Jana Křtitele a poté i jedním z učedníků – apoštolů – Ježíše Krista. Podle církevní tradice byl Jan zatčen císařem Domiciánem, krutým pronásledovatelem křesťanů. Po strašném mučení nařídil Domicián, aby Jana vhodili do kotle s vřelým olejem. Podle legendy se prý však olej změnil v občerstvující lázeň, z níž Jan vystoupil posílen. Když se to dozvěděl Domicián, nechal Jana propustit a poslal ho do vyhnanství na ostrov Patmos. Zde světec napsal Zjevení Janovo, které je součástí Bible.


Video NO COMMENT: Žehnání vína ve Velkých Bílovicích
video

NO COMMENT: Žehnání vína ve Velkých Bílovicích