Beskydy trápí sucho

Staré Hamry - Lidem v Beskydech komplikuje život nedostatek vody. Podzim i zima byly téměř beze srážek. To vše má podle vodohospodářů z Povodí Odry za následek, že lidem téměř vyschly studny a v přehradách je i o více než polovinu méně vody než obvykle.

V Beskydech jsou stovky lidí bez vody. Vysychají koryta potoků i řek, studny jsou mnohde na suchu a přehrady jsou napůl prázdné. Tamním lidem nedostatek vody způsobuje problémy a některé i omezuje v podnikání - například hoteliérku ze Starých Hamrů Janu Lipinovou. Její studna, která je pro ni jediným zdrojem pitné vody, je už taky prázdná. „Máme vlastní vrt,17 metrůhluboký, ale ani to nestačí. Vyřešili jsme to tak, že jsme nechali udělat rezervoár na vodu, ani tak si ale netroufáme naplnit celý hotel,“ říká. Mnohem lépe jsou na tom ti, kteří mají dům nebo chatu připojenou k obecnímu vodovodu. Ve sto metrů hlubokých studnách je vody zatím dost. „Přesto jsme vyzvali občany k šetření vodou. Jsme schopni dodat vodu, ale jen užitkovou,“ uvedl starosta Starých Hamrů Jan Klepáč. Nejméně vody v přehradách v Beskydech naměřili vodohospodáři na Morávce a na Šancích, kde jsou dokonce vidět zbytky vesnice, která zmizela pod vodou při stavbě přehrady ve druhé polovině šedesátých let minulého století. „Obvyklé to rozhodně není. Nejnižší stav je na Morávce, kde je zhruba 38 procent zásobního prostoru, který je k dispozici, následují Šance s 58 procenty. Prakticky7,8 metrůpod normálním stavem,“ potvrdil ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Video Reportáž Petry Sasínové a Jiřího Loučky
video

Reportáž Petry Sasínové a Jiřího Loučky

Podobně málo vody v přehradách bylo podle vodohospodářů naposledy v roce2007 apředtím v roce 92. To ale bylo v létě. „Z hlediska dodávek vody, ať už pro vodárenské nebo průmyslové účely, zatím žádné omezování nehrozí,“ uklidňuje Čestmír Vlček. „Ta srážková bilance se už srovnává, takže počítáme s tím, že srážky budou, jak v podobě dešťové, tak na horách sněhové,“ říká meteoroložka Barbora Tobolová. To by mělo znamenat, že pokles vody v přehradách se zastaví. Ten nastal kvůli tomu, že z nádrží zatím víc vody odtéká, než do nich přitéká. Kdy začne voda v přehradách a studnách opět stoupat a dostane alespoň do normálu, bude záležet na množství srážek. Podle vodohospodářů to ale nebude otázka týdnů ani jednoho měsíce.