Vánoce v Košticích

Advent skončil v obcích Košticka několika zajímavými akcemi. Čtvrtá adventní neděle byla tradičně oslavena u zvoničky sv. Václava v Želevicích, kde starosta obce rozsvítil vánoční stromek a popřál do budoucna vše dobré. Přítomní zanotovali koledy.

Bohužel pro silný vichr nebylo možno zažehnout poslední adventní svíci na věnci. Proto se společnost odebrala do protilehlé restaurace, kde byly svíčky rozsvíceny a konec adventu příslušně oslaven.

Sdružení Vožekovo se podařil husarský kousek - v listopadu byla dokončena a úřadům předvedena první velká etapa práce na kostele sv. Antonína v Košticích - statické zajištění základů svatostánku pomocí ocelových vrutů kolem celého obvodu kostela. Protože bezpečnost stavby se tím značně zvýšila, členky výboru Vožekova sdružení pozvaly občany Koštic a okolí na štedrovečerní zpívání. 

Akce překonala veškerá očekávání. Na Štědrý den ve 22 hodin byl kostel již zcela zaplněn nejen koštickými starousedlíky, ale i hosty z Mostu, ba dokonce až ze Zlína. Rodina Skalských posílena hostující flétnistkou ze Zlína zahrála na housle, varhany a flétny Nesem vám noviny. Poté přečetla Irena Hellerová úryvky z Bible o narození Ježíše Krista. Následovalo několik koled, zpívaných všemi přítomnými za doprovodu Skalských. Bylo to tak krásné, že se nikomu ani nechtělo domů. Nádherná pobídka pro další akce nutné na záchranu kostela! Oprava je spolufinancována Krajským úřadem v Ústí n. L.

Tradiční zpívání koled ve vojnické kapli Anděla Strážce odpoledne 26. 12. 2012 zakončilo v tomto roce řadu kulturních akcí, pořádaných sdružením Vožekovo a koštickým obecním úřadem.

Irena Hellerová Koštice

/*json*/{"map":{"lat":50.409392733941,"lng":13.94645690918,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.40545419204,"lng":13.952980041504,"type":"1","description":""},{"lat":50.425799801765,"lng":13.945426940918,"type":"1","description":""},{"lat":50.396919561562,"lng":13.957443237305,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/