Tři králové vyrážejí do ulic

Brno - Už podvanácté vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky do ulic měst a obcí celé České republiky, aby vybrali peníze na pomoc lidem v nouzi. Novodobá tradice vychází z lidového zvyku tříkrálového koledování. Výtěžek ze sbírky organizované Charitou České republiky je každoročně věnován na předem vybrané programy pomoci. Česká televize podpoří sbírku charitativním koncertem, který se uskuteční 8. ledna. Koledníkům požehnal při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci v dětském věku, převlečení za tři krále, kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit malému Ježíškovi. Akce se koná v průběhu prvních dvou týdnů v lednu, koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku, vedoucí má u sebe průkazku koledníka.

Na úvod sbírky vždy žehnají koledníkům čeští a moravští biskupové, případně místní duchovní. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice, účastní se jí každoročně kolem 50 tisíc koledníků, dobrovolníků a asistentů.

Video Bohoslužba k zahájení Tříkrálové sbírky v Brně
video

Bohoslužba k zahájení Tříkrálové sbírky v Brně

Výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně slouží na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a matkám s dětmi v tísni. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. 

Záměry sbírky 2012:

  • Nízkoprahový klub pro děti a mládež Zastávka Telč - rekonstrukce budovy
  • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Brno - rekonstrukce objektu
  • Středisko rané péče Třebíč - víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  • Sociální poradenství Znojmo - nákup hmotné pomoci, právní poradenství, povoz charitního šatníku
  • Dobrovolnické centrum Břeclav - školení, supervize, motivace dobrovolníků
  • Klub Čas - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tišnov - vybavení zařízení, streetwork
  • Odborné sociální poradenství Rajhrad - zajištění provozu, který je součástí komplexní péče o klienty hospice sv. Josefa
  • Podpora výjezdního krizového týmu Blansko - školení pomoci v krizových situacích, podpora záchranných týmů JmK
  • Rozvoj služby péče o seniory na Velkobítešsku - zřízení denního stacionáře pro seniory