Sexuální výchova v otěži samotných studentů

Praha - Sexuální výchova se již delší dobu potýká s vlnou odporu především z řad konzervativnějších rodičů. Na dítě prý může působit negativně v jeho psychickém vývoji. Samotní učitelé základních a středních škol proto k této osvětě zaujímají spíše neutrální postoj. Situaci se jim rozhodlo ulehčit několik teenagerů - studentů, kteří se této sexuální osvěty ujali dobrovolně. Své vrstevníky tak ve zdárně uvolněnější atmsoféře varují před hrozícím nebezpečím nákazy pohlavní chorobou či nechtěným otěhotněním.

Vrstevnické vzdělávání o prevenci nechtěného početí a dalších tématech spojených se sexem funguje v této podobě už osm let. A počet náctiletých vzdělavatelů rok od roku roste. Říká se jim takzvaní peer-aktivisté, neboli dobrovolní vrstevničtí vzdělavatelé. I oni musí projít několika školeními, aby mohli předávat své vědomosti dál.

Přední výhodou přednášek peer-aktivistů je ta, že mezi nimi a studenty je rovnocenné postavení. Studenti jsou pak i ochotnější se dodatečně ptát. Na těchto setkáních panuje navíc velmi uvolněná atmosféra.

Jedním z přednášejích dobrovolníků je Felix Strouhal - student posledního ročníku gymnázia. Pro své vrstevníky organizuje besedy o sexu a s ním spojených tématech – pohlavně přenosných chorobách, antikoncepci, či menšinové sexuální orientaci.

Felix Strouhal, přednášející student:

0„Nemůžeme očekávat od mladých lidí, že budou se sexem čekat až do manželství. Všichni to tak určitě mít nebudou. V ČR jen 3% lidí mají za život jen jednoho sexuálního partnera, ti ostatní jich mají víc a někdy v průběhu života se vystaví riziku nějakému nebezpečí. Je důležité, aby o tom nebezpečí byli informováni. Bylo by úžasné, kdyby tuto roli zastávala rodina. Bohužel rodina v této oblasti selhává.“


Kvůli selhání role rodiny si mladí lidé prý neuvědomují, že například i s orálním sexem je spojené nějaké riziko. A už vůbec netuší, jak se proti tomuto riziku bránit.

Další dobrovolnicí je studentka psychologie z Olomouce Tereza Sadková. Ani jí nejde slovo sex těžce přes rty. O sexualitě jako lidské přirozenosti a o rizicích s ní spojených mluví před třídou téměř stejně starých lidí už od svých sedmnácti.

Podle Terezy existuje v českých školách mnoho žáků znalých sexuální výchovy i mnoho neznalých. „Někdy jdu do osmé třídy a zjistím, že jsou tam žáci, kteří toho ví hodně a ani tu přednášku tak nepotřebují, ale zase zjistím, že tam jsou i lidé kteří si nejsou úplně jistí,“ říká přednášející studentka.

Podle sexuoložky Laury Janáčkové téměř 40% veškerých informací, které dostávají mladí o sexu jsou právě od vrstevníků nebo spolužáků. Obyčejně to bývají nejméně spolehlivé informace.

Besedy naráží na odpor rodičů

Někteří zarytí odpůrci sexuální výchovy z řad rodičů ale viděli problém i v této metodě. Nevoli vyvolává především zažitý název „sexuální výchova“. Málokdo si prý uvědomuje, že pod tímto termínem se skrývá hlavně prevence. A to nejen před virem HIV, následným onemocněním AIDS, nechtěným otěhotněním, ale například i před sexuálním zneužíváním a dalšími negativními jevy.

Na přání Ministerstva školství i některých rodičů tak děti mladší patnácti let musí mít souhlas rodičů, aby se besedy s vrstevnickým vzdělavatelem mohly zúčastnit.

Video Ekonomika +
video

Ekonomika +