Cukrovkářům díky xenotransplantaci svitla naděje

Soul – Jihokorejští vědci prokázali, že buňky produkující insulin je možné úspěšně transplantovat z jednoho živočišného druhu do jiného těla. Svůj úspěch připisují využití nové protilátky, která brání tělu cizí buňky odmítat. V budoucnu by využití pokusných protilátek mohlo znamenat nejen průlom v transplantacích orgánů, ale i v léčbě kmenových buněk. Příjemci by totiž mohli dostat kmenové buňky od jakéhokoliv dárce.

Jihokorejci se zaměřili na takzvané Langerhansovy ostrůvky, část slinivky, která je zodpovědná za produkci hormonů včetně inzulinu. Tým profesora Park Saeoung-hoa voperoval osmi opicím s cukrovkou buňky z Langerhansových ostrůvků, které odebral ze speciálně upravených prasat. „Opice už prošly fází adaptace a očekáváme, že buňky produkující inzulin přežijí v jejich těle nejméně jeden nebo dva roky. Pečlivě je monitorujeme,“ podotkl Saeoung-hoe.

Používání zvířecích orgánů pro léčení lidí má budoucnost

Podle profesora jde o neobyčejný úspěch, který umožnila hlavně nově vyvíjená protilátka. Díky ní tělo nové buňky nebylo zlikvidováno vlastním imunitním systémem. „Nejdůležitějším výstupem tohoto projektu je, že jsme položili teoretický základ pro xenotransplantace, tedy používání jakýchkoliv orgánů z jakéhokoliv zvířete,“ míní Saeoung-hoe.

Xenotransplantace, tedy využívání orgánů od dárců jiného živočišného druhu, znamenají šanci pro řadu nemocných. Poslední pokus navíc naznačuje, že pacienti by mohli po zákroku a s novým orgánem znovu získat stejnou úroveň imunity vůči virům a bakteriím jako před ním. „Úspěšně jsme voperovali potkaní slinivku do myši, což je vlastně xenotransplantace. Transplantovali jsme také shluk prasečích buněk produkujících inzulin do humanizované myši a voperovali jsme prasečí slinivku do primáta, jednoho z nejbližších příbuzných člověka,“ připomněl Saeoung-hoe.

A úspěšný byl i zmiňovaný zákrok na osmi pokusných opicích. Nejenže jednoduchou operaci přežily bez komplikací a jejich těla buňky přijala, ale velice rychle u nich zmizely i příznaky cukrovky. „Původně měly hladinu cukru 250-350 miligramů na 100 mililitrů - to je vysoká úroveň. Před operací jsme jim třikrát aplikovali protilátku a přistoupili k transplantaci. Okamžitě po ní u pacientů spadla úroveň cukru v krvi na 80-100 miligramů, tedy běžnou hladinu,“ doplnil Saeoung-hoe.

Video Xenotransplantace
video

Xenotransplantace