Staré ropné vrty ohrožují spodní vody na Hodonínsku

Hodonínsko - Přes šest set starých ropných vrtů ohrožuje spodní vody na Hodonínsku. Nejstarší sondy pocházejí z předválečné doby a stejně jako vrty z 50. a 60. let nebyly při vyřazení řádně zajištěny. Na moha místech proto došlo k silné kontaminaci vod i zeminy. Napravení ekologických škod a odvrácení hrozby dalšího znečištění má zajistit sanace za stovky milionů korun. Hotová by měla být do pěti let.

Povodně v roce 2007 odhalily nebezpečné dědictví minulosti. Vyřazené ropné vrty začaly prosakovat do spodních vod. Geologové proto museli provést rozsáhlý průzkum, který příliš optimistické výsledky nepřinesl. „Nyní se nacházíme na území sektoru jedna, to je území starého závodu Nesyt, kde bylo centrum těžby,“ ukázal geolog Marek Ďurovka. Průzkum u většiny sond potvrdil kontaminaci. „Kontaminace je různého stupně, byly i sondy, které byly čisté, ale těch je pomálu. Na většině sond se potvrdilo relativně rozsáhlé znečištění,“ potvrdil Ďurovka.

Video Hovoří koordinátor sanace Marek Vybíral
video

Hovoří koordinátor sanace Marek Vybíral

Sanace byla bezpodmínečně nutná. Staré vrty se totiž nachází v blízkosti prameniště, které pitnou vodou zásobuje velkou část okresů Břeclav a Hodonín. V nejhorším stavu jsou vrty z padesátých a šedesátých let. Neblahou zkušenost s kontaminovanou vodou má i Jiří  Kurtanič, který má v oblasti zahrádku. Ropa mu kontaminovala studnu. „Odčerpávám to každý den a ropa tam stále je. Nejhorší to bylo v době, kdy byly ty záplavy,“ vzpomínal zahrádkář na velkou vodu z roku 2007. Tehdy vyvážel ze záhonů dvaceticentimetrovou vrstvu kontaminované zeminy. Sám přitom kdysi v těžbě pracoval. „Vrty nebyly dobře uzavřené, tehdy se to dělalo všechno špatně,“ uzavřel Jiří Kurtanič

Pole okolo Hodonína už proto obsadily sanační čety, které vysloužilé vrty postupně likvidují. „Je to druh činnosti, kterou tady ještě nikdo neprováděl. Náročná je především relikvidace starých sond, které se musí dohledat, otevřít, odborně pročistit, je třeba zjistit rozsah škod a podle nových předpisů sondy zlikvidovat,“ popsal postup koordinátor sanace Marek Vybíral. Odborníky také čeká odtěžení kontaminované zeminy. Na její místo přijde nezávadný materiál, znečištěná hlína bude následně recyklována pomocí speciálních bakterií. 

„Pracujeme tu už v podstatě druhý rok, takže si s tím dokážeme velice rychle poradit. Předpokládáme, že všechny vrty, které jsou v území přirozené akumulace vod řeky Moravy, budou do roku 2017 odborně zlikvidovány,“ potvrdil Vybíral. K dnešnímu dni mají geologové na Hodonínsku zdokumentováno 604 vrtů z různých období, od předválečných až po vrty z 80. let. Jejich ekologická sanace bude stát několik stovek milionů korun. Většinu zaplatí Evropská unie, část také stát.