Studenti Rašínovy vysoké školy skončili na úřadu práce

Brno - Za půl roku měli slavit titul ze soukromé vysoké školy, místo toho teď studenti hledají práci a rozhodují se, zda začnou znovu studovat. Rašínova vysoká škola, která přišla o akreditaci pro svůj magisterský obor, studentům stále přestup na jinou školu nezajistila. Nyní se zdá, že rok a půl studia, které má přibližně sedm desítek studentů za sebou, přišel vniveč.

Půl roku nevěděli studenti, co s nimi bude. Rašínova vysoká škola (RaVŠ) sice přišla o licenci, měla ale povinnost studentům zajistit přestup na jinou vysokou školu. Jenže žádná z oslovených škol o studenty neprojevila zájem. Vedení RaVŠ chtělo studenty nejdříve přesunout na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, jenže jednání s veřejnou školou skončilo bez úspěchu. Stejný pokus udělalo vedení RaVŠ na VUT, ale ani tam to na Podnikatelské fakultě nevyšlo. Studenti tak zůstali doslova na ulici. 

Škola a ministerstvo si přehazují zodpovědnost

Studentům RaVŠ se nedostalo pomoci ani od ministerstva školství, ani od své alma mater. Zatímco ministerstvo studentům radí, aby se obrátili na soud a zažalovali školu, RaVŠ radí studentům pravý opak a zároveň totéž - žalovat ministerstvo. „To je pro nás naprosto bezvýchodná situace. My navíc potřebujeme naši situaci vyřešit nyní a ne až rozhodne za několik let soud,“ uvedla jedna ze studentek Petra Synková.

Chronologie problémů Rašínovy vysoké školy

Květen 2009
Audit na Rašínově vysoké škole v Brně vedený Akreditační komisí zjistil závažné nedostatky.Rašínova vysoká škola přestala být budována jako vysoká škola, což vedlo k naprosto nedostatečnému personálnímu zabezpečení, které ohrožuje existenci školy. Tomu odpovídá i její marketingová strategie, kdy se škola snaží nalákat studenty na snadnost a nenáročnost při získání patřičného titulu, nikoli na kvalitu studia. Na škole není navíc rozvíjena výzkumná činnost.Škola byla vyzvána k jejich nápravě.
Květen 2010
Po přetrvávajících problémech navrhla Akreditační komise odnětí akreditace pro magisterské studium.
Listopad 2010
Akreditační komise ministerstva školství zamítla odvolání Rašínovy vysoké školy v Brně a trvá na zrušení jejích magisterských programů. Potvrdila tak výsledky květnové kontroly, která odhalila vážné nedostatky ve výuce této soukromé školy.
Květen 2011
Ministerstvo školství zamítlo námitky školy, která se ohrazovala proti závěrům šetření akreditační komise a rozhodlo o zrušení magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence. Do bakalářských studijních programů Ekonomika a insolvence a Ekonomika a management nesmí škola nabírat nové studenty.
Srpen 2011
Rašínově vysoké škole je prodloužena výjimka pro ukončení studia magisterského studijního programu. Podle rozhodnutí ministerstva školství musí Rašínova vysoká škola své studenty do 30. listopadu převést na jinou instituci. Zároveň nesmí přijímat nové studenty do bakalářských programů, současní bakaláři ale mohou dostudovat.


Přestože měli studenti zažívat poslední měsíce studia a měli se připravovat ke státním zkouškám, zbyly jim teď jen oči pro pláč. Místo studia se museli zaregistrovat na úřadu práce a hledat si zaměstnání. O tom, jestli se budou individuálně hlásit do magisterských programů jiných škol, se mnozí z nich teprve rozhodují. Musí si totiž zvážit prodloužení studia. Plynule navazující studium totiž vzhledem k unikátnosti jejich oboru neexistuje a tak by museli nastoupit znovu do prvního ročníku magisterského studia.

Video Vyjádření studentky Rašínovy vysoké školy
video

Vyjádření studentky Rašínovy vysoké školy

„Poslední zpráva, která studentům od RaVŠ přišla, byla nabídka jít studovat do Bratislavy. Jenže to by bylo za ještě více peněz, než které jsme platili doposud. A to je pro mnoho z nás, kteří se živí sami, nepřijatelné,“ dodala Synková. 

Problémy Rašínovy vysoké školy

Do problémů se tato brněnská soukromá škola dostala po kontrole, kterou v květnu 2009 provedla Akreditační komise. Kontrola odhalila, že jeden z magisterských programů nesplňuje základní nároky pro tento typ studia. Například studenti prezenčního studia měli výuku jen jeden den v týdnu. Ve škole, která funguje od roku 2002, vyučovali jen 4 místo povinných 15 profesorů nebo docentů. Už před rokem komise upozornila na nízkou úroveň bakalářských a diplomových prací. Česká televize před časem odhalila, že náměstkyně brněnského primátora Jana Bohuňovská (ODS) obhájila na této škole diplomovou práci, která nesplňuje formální požadavky.

V červenci 2010 ministerstvo školství zahájilo se školou správní řízení. Loni v lednu byla škole odebrána akreditace na jeden magisterský program. 


 
Video Studenti na na pracovním úřadě
video

Studenti na na pracovním úřadě