Co bude dál s Libavou?

Libavá - Vojenský prostor Libavá čeká redukce. Podle plánů ministerstva obrany má být menší o čtvrtinu. Pro výcvik vojáků totiž armáda využívá pouze třetinu její současné rozlohy.  Z vojenského újezdu chce navíc armáda vyčlenit všechny tzv. sídelní útvary, tedy místa, kde žijí lidé. Plán na redukci výcvikových prostorů schválila vláda.

Libavou, nejlidnatější a nejrozlehlejší vojenský prostor v zemi, čeká největší redukce ze všech pěti vojenských újezdů. „Vojenský újezd Libavá by se měl zmenšit o okrajové části a zejména o všechna obydlená místa. My chceme, aby obyvatelé újezdů měli stejná práva jako všichni ostatní obyvatelé,“ vyjádřil se mluvčí Ministerstva obrany ČR Jan Pejšek. Lidé ve vojenském újezdu totiž nemají starostu. Armáda jim dává práci, přispívá na dopravu nebo zajišťuje chod školy. Více než tisícovka lidí na Libavé nežije v obcích, ale v tzv. sídelních útvarech. O tom, zda si budou volit svá zastupitelstva nebo se připojí k okolním obcím, budou rozhodovat v anketě. Jasno bude v únoru. Tehdy by totiž měla mít armáda k dispozici výsledky průzkumu mezi lidmi z újezdu. „V žádném případě nejsme ti, kteří by se nějakým způsobem vlamovali do otevřených dveří, záleží na rozhodnutí obyvatel újezdu,“ říká starosta Domašova nad Bystřicí Ladislav Števanka. „Libavá, pokud vyjde do civilu, ať zůstane obec a nechá si Heroltovice, to je jejich jediná šance,“ myslí si starostka Norberčan Marie Vališová.

Video Reportáž Radky Štědré
video

Reportáž Radky Štědré

Z vlastnictví armády bude vyjmuta také většina církevních a historických památek. Olomoucký kraj si od toho slibuje oživení cestovního ruchu. „Z toho pohledu to vítáme. Nicméně z pohledu životního prostředí a dalších záležitostí státní správy je tam potřeba mít určitý dohled, abychom věděli, co přebíráme,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák. Úprava hranic vojenského prostoru je podmíněna změnou legislativy. Nové znění zákonů hodlá ministerstvo vládě a parlamentu předložit v polovině roku 2013. Počítá s tím, že o dva roky později by ve vojenském újezdu neměl bydlet jediný člověk.