Filosofická fakulta UP se připojila k protestům

Olomouc - Filozofická fakulta Univerzity Palackého se připojila k protestům, které minulý týden uspořádala Univerzita Karlova. Studenti a pedagogové nesouhlasí s vysokoškolskou reformou. Bojí se omezení nezávislosti vysokých škol. Samotné vedení Univerzity Palackého i ostatní severomoravské školy zatím s oficiálním stanoviskem vyčkávají.

Oficiálním prohlášením se už v pátek přihlásila k protestu Univerzity Karlovy i olomoucká Filozofická fakulta. Souhlasí s většinou výhrad, které proti reformě mají akademici z Prahy. „Vláda reaguje jen na ty protesty, které jsou bolestivé. Ta možnost vysokých škol, studentů a pedagogů, jak potrápit politickou reprezentaci, je menší než u lékařů, nebo železničářů,“ myslí si děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jiří Lach. Na FF vznikla například myšlenka, že by univerzity v příštím roce neorganizovaly přijímací řízení. Samotná Univerzita Palackého nevidí důvod k tak radikálním reakcím. „Ten věcný záměr je příliš obecný, než aby se z toho daly učinit konkrétní závěry, konkrétní dopady konkrétních problémů,“ říká rektor Univerzity Palackého Josef Mašláň. Sám chce počkat, stejně jako rektor Vysoké školy báňské nebo Ostravské univerzity, na zítřejší jednání s ministrem školství Dobešem. Až poté chtějí dělat závěry. „Já osobně bych se připojoval k těmto akcím, až pokud by hrozilo ohrožení akademických svobod,“ vyjádřil se rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Akademici se bojí například toho, že důležité pravomoci, třeba volbu rektora, reforma předává do rukou externím aktérům. Nový systém je podle nich nedopracovaný a povede spíše k chaosu než ke zkvalitnění výuky. Nesouhlasí ani se zavedením školného. „Jediný, kdo by získal na tomto záměru, by byly banky,“ tvrdí děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jiří Lach.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové

Podle ministra Dobeše je právě školné jeden z hlavních bodů, který je třeba změnit. „Lidé, kteří nestudují, ze svých daní platí naším studentům. Tohle my zde musíme změnit,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš. Nesouhlasí ani s tím, že by mělo dojít k omezování svobod vysokých škol. Podle něj v akademických radách sedí spousta politiků, což by měla reforma změnit. O svých tezích chce zítra přesvědčit rektory jednotlivých škol, se kterými má schůzku.