Zaplatila nemocnice za neexistující přístavbu?

Kyjov - Chybí v areálu kyjovské nemocnice přístavba za 28 milionů korun? Názory se různí. Na jedné straně je audit, který si nechal zpracovat Jihomoravský kraj, a ten hovoří celkem jasně. Část objektu, který měl být postaven, chybí. Výsledky auditu ale zpochybňuje nejen bývalé vedení nemocnice a firma, která budovu chirurgie stavěla. Na stranu oponentů se přidal i stavební úřad, podle kterého vyrostla budova v souladu s projektovou dokumentací.

V kyjovské nemocnici chybí část přístavby na budově chirurgie za více než 28 milionů korun. Stavba měla být součástí velké zakázky za více než 100 milionů korun z let 1996 až 1998.
S takovým sdělením přišel minulý týden krajský radní, který má zdravotnictví na starosti, Oldřich Ryšavý (ČSSD).

Oldřich Ryšavý

„Z posudku vyplynulo, že bylo zaplaceno za práce, které nebyly realizovány.“ 


Na problém se přišlo kvůli problémům se statikou, kterou objekt trpěl. Rada Jihomoravského kraje zadala řediteli nemocnice Josefu Pejchlovi, aby nechal zpracovat znalecký posudek, který měl příčiny problémů objasnit. „Znalecký posudek měl dvě části: stavební a ekonomickou,“ vysvětlil radní Ryšavý. Podle něj měl objekt závažné vady a nebyl postaven objekt označený v projektu jako SO2. Za ním se skrývá rekonstrukce prostor, která měla zajistit lepší nosnost celého objektu. Přesto za tuto částku byla fakturována částka ve výši 28 milionů korun.

Vedení nemocnice podalo trestní oznámení

„Podle dodatku smlouvy neměl zhotovitel povinnost stavbu provést, měl ale adekvátně snížit celkovou zaplacenou částku,“ tvrdí právní zástupce nemocnice Radek Ondruš. Zda skutečně bylo za neuskutečněnou stavbu zaplaceno, to se ale neví.  „Z důsledku skartace nebylo možné dohledat, jestli byla tato částka fakturována,“ dodává Ondruš. A protože u správce daně není možné zjistit finanční toky, obrátilo se současné vedení nemocnice na policii, aby vyšetřila, zda nebyl spáchán trestný čin. Pokud by se prokázalo, že byla zaplacená celá částka, mohl být podle Ondruše spáchán trestný čin porušení povinností při správě cizího majteku. Nemocnice navíc měla po zhotoviteli stavby požadovat vrácení částky kvůli bezdůvodnému obohacení. Lhůta na vymáhání částky je už navíc promlčená. 

Všechno je v pořádku, tvrdí bývalý ředitel

„Je to nehorázná báchorka,“ říká o podezření, že by v areálu nemocnice chyběl objekt za 28 milionů korun, bývalý ředitel Petr Hudeček. Celé podezření označil za vykonstruované. Při každé podobné stavbě probíhají kontroly od začátku do konce. „Vystřídaly se nám tu desítky kontrolorů ze stavebního úřadu, okresního úřadu, z finančního ředitelství. Vždy na závěr bylo konstatováno: Bez závad!,“ shrnuje Petr Hudeček.

Petr Hudeček

„Během stavby se tu vystřídaly desítky kontrolorů. Nikdo si za tu dobu nevšiml, že chybí stavba za 28 milionů? To je absurdní!“


Nad tím, že by měl být se stavbou problém, se pozastavuje i vedoucí stavebního úřadu v Kyjově Miloš Dokoupil. „Stavební úřad neměl k dispozici nic, co by naznačovalo změnu projektu. Z naší strany k žádnému pochybení nedošlo,“ říká Dokoupil.

Video Kyjov: nesrovnalosti v účtech nemocnice
video

Kyjov: nesrovnalosti v účtech nemocnice