Na zlevněné jízdné mají nárok i studenti z EU

Brno - Díky zásahu veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského mají na žákovské jízdné v Česku nárok i studenti z ostatních zemí Evropské unie, kteří navštěvují české školy. Ministerstvo financí na základě doporučení ombudsmana upravilo od 1. ledna podmínky pro přiznání nároku. Z cenového výměru byla vyřazena podmínka trvalého pobytu v Česku, která podle Varvařovského znevýhodňovala studenty českých škol z jiných členských států Evropské unie.

„Ochránce se touto problematikou zabýval na základě stížnosti slovenské studentky, která poukazovala na znevýhodnění slovenských studentů na českých školách,“ uvedla mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.

Obecným cílem žákovského jízdného je podpora dojíždějících studentů. Dopravcům kompenzuje nižší cenu stát. Podle staršího cenového výměru ministerstva financí měli na žákovské jízdné nárok studenti prezenčního studia ve věku do 26 let, kteří trvale pobývali na území Česka. Zvýhodnění se týkalo cestování na trase z místa bydliště do sídla školy.

Podle veřejného ochránce práv nebylo vhodné, aby tato výhoda byla podmíněna trvalým pobytem v České republice. Byli tím znevýhodněni jak studenti z jiných států Unie, kteří dojíždějí do českých škol, tak děti cizinců usazených v Česku. Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti vyplývá podle ombudsmana přímo z primárního práva Evropské unie a z rovného postavení občanů všech členských států EU.

Video Zahraniční studenti si změnu pochvalují
video

Zahraniční studenti si změnu pochvalují

Ministerstvo se původně hájilo tvrzením, že je zcela v kompetenci státu, aby rozhodl, jakou podporu poskytne studentům. Podle ombudsmana ale není přijatelné používat kritérium, jenž znevýhodňuje státní příslušníky jiných členských států Evropské unie ve volném pohybu a v přístupu ke službám. Ministerstvo nakonec doporučení vyhovělo a vydalo nový výměr.

Podle současné úpravy mohou zvýhodněné vnitrostátní jízdné na trase bydliště – škola využívat všichni studenti prezenčního studia. Pokud se bydliště či škola nacházejí mimo území Česka, zvýhodněné jízdné platí pouze ke státní hranici.

Sporným cenovým výměrem se v minulosti zabýval také Nejvyšší správní soud (NSS). Výměr neúspěšně napadla slovenská studentka práv na Masarykově univerzitě v Brně. NSS v roce 2010 její návrh odmítl s vysvětlením, že ke zrušení výměru nemá dost kompetencí. Zároveň ale v rozhodnutí naznačil, že některé argumenty pokládá za pádné.