Pronájem Ronda hokejové Kometě je terčem kritiky

Brno - Podpora hokejové Komety Brno ze strany města už hraničí s nadržováním a nedovolenou podporou z veřejných peněz. Tvrdí to aspoň kritici nájemní smlouvy mezi městskou firmou STAREZ - SPORT a společností Kometa Group. Zatímco znalecký posudek doporučil pronajmout halu za osm a půl milionu korun ročně, nájemné bylo nakonec stanoveno jen na pět milionů. Město na nájmu nejenže nic nevydělá, ale teď se ukázalo, že na provoz haly jen letos doplatí minimálně 20 milionů.

Když se vedení města rozhodovalo, za kolik peněz pronajme halu Rondo hokejové Kometě, nechalo si vypracovat znalecký posudek. Analýza kalkulovala pronájem kompletního nemovitého a movitého majetku s uvažovanou amortizací na 60 roků a s tím, že údržbu a opravy bude provádět nájemce. „Odhad dle ceny ekonomického nájemného za těchto podmínek po zaokrouhlení tedy činí 8 612 000 korun za rok,“ stálo v odborném posudku znalce Karla Abrahama z 15. listopadu 2010.

Město se však nakonec expertizy nedrželo. Aktuální cena pronájmu haly pro Kometu je místo navržených osmi a půl jen pět milionů ročně. Detaily smlouvy na pronájem haly Rondo obě strany tají. Její základní obrysy ale odhalil materiál pro poslední zasedání městského zastupitelstva. Vyplývá z něj, že smlouva mezi městskou firmou STAREZ - SPORT a Kometou je plná skrytých bonusů pro hokejisty. „STAREZ – SPORT ponese i nadále náklady související s provozem haly - náklady na odpisy, opravy přesahující částku 30 000 korun, náklady na revize, pojištění, daně a podobně,“ stálo v materiálu.

Město slevuje i dalším

0Plavecký stadion za Lužánkami

STAREZ-SPORT provozuje plavecký areál, nájem neplatí.

Fotbalový stadion v Králově Poli

Stadion si od města pronajímá společnost FC STAVO ARTIKEL Brno. Venkovní, otevřený stadion měl být pronajímán za roční nájem 2 miliony korun, dodatkem smlouvy byla cena snížena na 500 tisíc. 

Hala na Vodové

Halu pronajímá město SK Královo pole za symbolický nájem 400 tisíc ročně. 

Tenisové kurty v parku Lužánky

Dvorce má od města pronajaty Brněnský lužánecký tenisový klub za 14 156 korun za rok, tedy za zhruba 4 koruny za metr čtvereční.


Město na pronájem doplácí 

„Nájem by měl pokrýt veškeré náklady, které má pronajímatel. To znamená daň z nemovitosti, odpisy, aby měl peníze na to, až nemovitost dožije, aby měl na její generální opravu nebo na postavení nové nemovitosti,“ popsal běžnou praxi soudní znalec v oboru nemovitostí Albert Bradáč. Nic z výše uvedeného ale smlouva nepostihuje, o zisku z pronájmu haly už není vůbec řeč a na budoucí nutné opravy musí městská firma STAREZ - SPORT sehnat ročně 27 milionů. Přesto je vedení města plné optimismu. „Lze očekávat, že letos bude společnost STAREZ - SPORT v dobrých číslech, tedy nebude dotována,“ uvedl mluvčí Magistrátu města Brna Pavel Žára. Zároveň ale brněnské zastupitelstvo před týdnem schválilo pro halu Rondo dotaci ve výši 11 milionů. 

Brno, Kometa a její sponzoři

0Sto procent akcií společnosti STAREZ – SPORT vlastní Statutární město Brno. Vedení města se ale angažuje i v samotné Kometě. Primátor města Brna Roman Onderka je členem představenstva Kometa Group a zároveň předsedou dozorčí rady Veletrhů Brno a.s., které jsou jedním ze sponzorů hokejové Komety. Vazby fungují i naopak - předsedou představenstva Kometa Group je Němec Egbert F. Zündorf, který zasedá rovněž v představenstvu Veletrhů Brno. Kolik na hokej dávají Veletrhy, tají.


Největšími kritiky současných podmínek pronájmu haly jsou opoziční zastupitelé, ale například i bývalý předseda představenstva společnosti STAREZ - SPORT Jiří Zlatuška. Na podivném pronájmu kritizují i fakt, že město na pronájem haly nevypsalo výběrové řízení. Vedení města se tak ani nesnažilo zjistit, zda by byl ochoten někdo zaplatit původně navrhovanou nebo dokonce vyšší sumu. „Žádné právní předpisy nepřikazují v tomto případě to, aby bylo vypsáno výběrové řízení,“ hájil postup brněnského magistrátu jeho mluvčí Pavel Žára. Všechno tak nasvědčuje tomu, že město uzavřelo s Kometou takovou smlouvu, jež vyhovuje spíše hokejistům.

Ředitel firmy STAREZ - SPORT Martin Mikš se k tématu odmítl vyjádřit na kameru a své odpovědi zaslal prostřednictvím e-mailu. Neprozradil, kam přesně putuje 5 milionů korun, které STAREZ – SPORT od Komety za pronájem každoročně inkasuje. Neuvedl ani na základě kterého dokumentu se o výši nájemného nakonec rozhodlo. Mlčí i vedení hokejové Komety. 

Rozhovor s ředitelem STAREZu Martinem Mikšem

Kolik činí roční nájem a na jak dlouho je smlouva uzavřena?

Roční nájem činí 5 milionů Kč + DPH, smlouva byla uzavřena na 3 roky do 30. 6. 2014. K věci je nutno dodat, že nájemce hradí též veškeré provozní náklady haly, které v roce 2010 činily bezmála 25 milionů Kč. 

Na základě čeho byl nájem takto stanoven?

Na základě dohody smluvních stran. 

Směřoval jsem k posudku, který si město či STAREZ nechali vypracovat. Jaká tam byla doporučena výše nájmu?

Opakuji, výše nájemného byla stanovena, s přihlédnutím k hospodářskému výsledku provozu haly, na základě dohody smluvních stran (dvou akciových společností).

Kolik STAREZ letos za Rondo zaplatí?

Na tuto otázku budu znát odpověď za rok. Dle smlouvy hradí pronajímatel opravy nad 30 tisíc Kč, revize (s výjimkou multimediální kostky) a veškeré investiční výdaje.

Zohlednil posudek, který analyzoval ekonomiku haly, možnost komerčního využití jejího názvu?

Záležitosti sponzoringu, reklamy a dalších příjmů sloužících nájemci k pokrytí nemalých provozních nákladů, jsou výlučně věcí tohoto nájemce, který si halu pronajal jako celek, nikoli pronajímatele. 

Kdo platí provozní personál haly, jako jsou ledaři, údržbáři apod.?

Viz má předchozí odpověď – provozní náklady hradí nájemce. 

Na co bude použito zmíněných 5 milionů + DPH z nájemného?

Na činnost společnosti STAREZ-SPORT, a.s. 

Mám ještě doplňující dotazy. Nechalo si město nebo STAREZ vypracovat posudek, který měl stanovit výši nájemného nebo jeho variantní hodnoty? Pokud ano, kolik byl doporučený nájem?  Poslední zastupitelstvo města schválilo STAREZu na letošek 11,1 milionů dotace na Rondo. Na co tyto prostředky budou použity? A můžete konkretizovat, na jakou činnost bude oněch 5 milionů v rámci STAREZu využito?

Veškeré Vaše dotazy jsem Vám věcně zodpověděl, nicméně je zjevné, že Vám o věcnou stránku a popis skutečnosti nejde. Veškerá níže uvedená fakta byla a jsou veřejně známa a většina z nich byla známa již před půl rokem. Sami jsme je sdělovali novinářům na tiskové konferenci. Z těchto důvodů považuji ze své strany další konverzaci za nadbytečnou a ukončenou.

Přepis e-mailové korespondence redaktora ČT s Martinem Mikšem


Odpovědi Libora Zábranského

Otázka č. 1

Kolik získala Kometa za „pronájem“ názvu haly Rondo?

Odpověď:

Hala Rondo? Snad i fundovaný redaktor ČT, kterým určitě jste, by si všiml změny názvu haly na KAJOT ARENU. Zvláště, když se tato otázka týká konkrétně daného tématu.
Kometa využila možnosti k postoupení marketinkových práv na název haly. Je zřejmé, že jde o rozšíření spolupráce s partnerem klubu, a myslím si, že je samozřejmostí, že o smluvních ujednáních nemůže ani jedna ze smluvních stran hovořit.
Myslíte si, že příště pošlete dotaz na to, kolik dává firma XY na podporu klubu a my máme právo ze smlouvy na tento dotaz odpovědět? Ne, nemáme. Současně nemáme povinnost na takovéto zavádějící otázky odpovídat. V případě snahy vyvolat dojem, že Kometa něco tají, věřím ve zdravý rozum a všem musí být jasné, že na některé dotazy v rámci obchodní etiky odpovědět nelze.

Odpovědi na další otázky naleznete na stránkách HC Kometa.