Nehybná směna: víra v kamenné mince

Až pod střechu výstavní budovy tedy do atria Pražákova paláce nutno vyšplhat za novou výstavou Moravské galerie. V komorním prostoru se představuje finalista 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého Pavel Sterec s projektem Nehybná směna. Uvidíte svérázně umělecky pojednaný svět primitivního finančnictví, který má s tím naším až překvapivě shodné paralely. 

Základem Stercovy práce jsou podle odborníků dlouhodobě promýšlené průzkumy, experimenty a konceptuální postupy reagující na nejrůznější druhy podnětů. Výsledek pak může nabývat různých podob — od tvorby komentovaných situací a performancí až po komplexní a promyšlené galerijní instalace. Autor pracuje s nejrůznějšími médii — fotografii, objekty, zvuky nebo texty. Zajímají ho, jak kurátor upozorňuje, také práce s muzejními exponáty, které nejsou primárně spojeny se světem umění.

A do detailu promyšlená instalace čeká zájemce i nyní. Ve výstavním konceptu Nehybná směna autor popisuje a představuje kamenné mince Rai, kterými domorodci dodnes platí na mikroneském ostrově Yap. A tato svérázná platidla samozřejmě autor používá jako paralelu k obecnějšímu přemýšlení o symbolickém kapitálu, fetišizaci hodnot a jejich devalvaci z prostředí našeho moderního světa.

V instalaci diváka čeká kupříkladu replika kamenné mince vytvořená na zakázku v kamenické dílně podle autorových instrukcí.  A tento drobný předmět v kontextu galerie může podle kurátora stejně dobře působit jako minimalistický objekt či skulptura. Vyměňovat kamenná kola s provrtaným středem za jakékoliv zboží se může Evropanům zdát pošetilé. Sterec ovšem jemně odráží, parafrázuje a vlastně i ironizuje také finanční trhy vyspělého kapitalistického světa. Mezi kamennými platidly a papírovými bankovkami krytými zlatem, jež téměř nikdo neviděl, je až překvapivě mnoho paralel, což výstava nastiňuje.

Pavel Sterec - Nehybná směna
Pavel Sterec - Nehybná směna

Možná s tím rozdílem, že výroba mincí Rai vyžaduje velkou zručnost a úsilí a právě tato práce se je jejich skutečnou hodnotou. A není se co divit. Ty největší mají v průměru ke čtyřem metrům a váží několik tun. Zajímavou vlastností kamenných mincí je fakt, že jejich fyzická lokace je druhořadá a není tak nezbytné, aby je jejich majitel přímo vlastnil. Mince jsou často umístěny před veřejnými budovami a podél hlavních cest. Kvůli své váze a riziku poškození jsou jen málokdy přemísťovány a tak nerušeně spočívají na svých místech. Majitelé se spokojí pouze s tím, že na nich vyznačí danou směnu.

Sterec stále studuje pražskou AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Absolvoval stáž ve Vídni a v minulosti studoval také na brněnské Fakultě výtvarných umění u Tomáše Rullera. Samostatně již vystavoval v pražské Meetfactory a Karlin Studios nebo jeho práce mohli vidět zájemci v brněnské Galerii mladých.

Nedávno se mladý autor zúčastnil projektu nazvaného Věznice: místo pro umění. Tento koncept svedl dohromady nesourodé dvojice: vždy z jednoho umělce a jednoho odsouzeného. Sterec dokonce navštěvoval příbuzné svého přiděleného mukla a dohledával u nich jeho umělecké výtvory. Výstava demonstrující společnou práci výtvarných umělců a dočasné obyvatele sedmi českých věznic se konala v pražském Centru současného umění DOX. Na dvacet uměleckých dvojic tu představilo konceptuální umění, malbu, sochu, grafiku i práce inspirované graffiti nebo komiksy. O něco více jich bude vystavovat od 12. dubna do 20. května v Moravské galerii v Brně, kam se výstava v pozměněné podobě přesune.

Stávající Sterecova výstava v atriu Pražákova paláce se s výše opsaným zajímavým projektem prolne. Potrvá totiž až do 27. května. A důležitá zpráva pro zájemce o návštěvu: Potřebovat nebudete ani kamenné, ani papírové peníze. Vstup do atria je totiž zdarma.