Pro těžbu bahna z Luhačovické přehrady je mráz ideální

Luhačovice – Čištění Luhačovické přehrady se po peripetiích a odkladech blíží k úspěšnému konci. Současné mrazivé počasí je pro těžbu sedimentu ideální, čištění dna nádrže tak rychle pokračuje. Vodohospodáři mají naspěch, po promeškané loňské sezóně chtějí tu letošní určitě stihnout. Napouštění přehrady by mělo začít na jaře.

Už letmý pohled na zasněžené dno Luhačovické přehrady napovídá, že dvouletá dřina je konečně ve finále. Zbývá odtěžit jen poslední ložisko sedimentu uprostřed přehrady. Na práci v tuto chvíli stačí jeden velkokapacitní bagr a tři pendlující auta. Technika pracuje v nepřetržitém režimu, včetně nocí. 

Současné mrazy jsou pro těžbu klíčové. Sediment vymrzl a o to rychleji ho při bagrování ubývá. Například v lednu se na přehradě vůbec pracovat nedalo. Teploty kolem nuly udělaly ze dna nádrže vanu plnou tekutého bahna, které znamenalo příliš velké riziko pro bagry i jejich obsluhu. Díky mrazům nyní do vyčištění Luhačovické přehrady zbývají jen dny – práce by měly během týdne až 10 dnů skončit. 

Vodohospodáři začnou přehradu napouštět v průběhu jara, což by mělo stačit pro její zaplnění do začátku letní sezóny. Povodí Moravy chce ještě nechat zbytkový sediment vymrznout a zvětrat, aby účinek vybagrování byl co největší. Zároveň na jaře začnou také práce na březích přehrady, protože na dvou místech došlo k porušení svahu a lokálnímu sesuvu. Po dvouleté pauze se v létě začne turistický ruch na kdysi vyhlášené přehradě vracet k normálu.

Video NO COMMENT: Čištění Luhačovické přehrady finišuje
video

NO COMMENT: Čištění Luhačovické přehrady finišuje

Čištění plné peripetií

Čištění Luhačovické přehrady rozhodně nebylo bez problémů. Naposledy se zkomplikovalo loni v květnu, kdy vodohospodáři zjistili, že usazeného bahna je na dně více, než se očekávalo. Očistná kúra pro sinicemi zasaženou nádrž přitom měla být dokončena už před prázdninami 2011. Plánovaných 230 tisíc kubíků bahna se sice podařilo odtěžit v termínu, ukázalo se ovšem, že na dně přehrady zbývá ještě asi 65 tisíc kubíků sedimentů. Povodí Moravy s tak rozsáhlým čištěním nepočítalo, na pokračování těžby se proto rychle sháněly peníze. Pro hoteliéry v okolí přehrady znamenala další sezóna bez vody už několikáté hubené léto. 

Komplikaci s čištěním nádrže způsobovalo i počasí. Někdy bylo bahno natolik tekuté, že nešlo pracovat pomocí těžké techniky – bagry by se v sedimentech utopily. Potíže znamenal i odpor obyvatel Sehradic, kterým se nelíbil způsob převozu a zpracování sedimentů, jež odsouhlasilo bývalé vedení obce. Nové zastupitelstvo požadovalo změnu nebo úplné zastavení přepravy bahna na pozemky v katastru obce. 

Přehrada u LuhačovicLuhačovická přehrada (nebo též Pozlovická přehrada) na říčce Šťávnici byla zprovozněna v roce 1930. Důvodem jejího vybudování bylo snížení povodňových průtoků a také rozšíření možností rekreace v oblíbeném lázeňském středisku a okolí.


Čistá voda by měla přinést vyšší návštěvnost

Přes všechny problémy se lidé kolem Luhačovické přehrady na vyčištění přehrady těší. Kvůli přemnožení sinic se v nádrži už několik let nedalo koupat, vodní hladina byla léto co léto jasně zelená. Právě nánosy bahna jsou pro sinice ideální živnou půdou. Vesnice nad přehradou navíc ještě donedávna neměla vybudovanou kanalizaci, a tak splašky končily právě v přehradě. „Věříme, že čistá voda přinese regionu návštěvnost, na kterou jsme v Luhačovicích bývali v letních měsících zvyklí,“ dodal předseda luhačovického rybářského svazu Jiří Pecha.