Pedagogická fakulta MU má problém s kvalitou některých závěrečných prací

Brno - Pyšní se kvalitou výuky a bojem proti plagiátorství, přesto i na Masarykově univerzitě obhájili studenti závěrečné práce nevalné kvality. Řada absolventů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty buď citovala špatně, nebo vůbec, přesto jejich práce prošla. Vedení katedry slibuje, že podobná situace se už nebude opakovat. Naopak vedení univerzity kvalitu prací považuje za dostatečnou.

Studenti nedodržují citační normy a někteří dokonce doslovně přebírají text z internetu bez ocitování, což je v akademickém světě zapovězená metoda psaní odborných textů – to jsou společné rysy několika bakalářských a diplomových prací z Katedry výtvarné výchovy. Někteří autoři balancují na hraně plagiátorství. „Práce citační normy stoprocentně nedodržují, ale také se vyloženě nesnaží vydávat cizí text za svůj, není tam jednoznačný úmysl plagiátorství,“ popsal stav odborník na odhalování plagiátů Jan Mach z VŠE, který vybrané práce analyzoval.

Z pokynů děkana Pedagogické fakulty MU o plagiátech

O plagiát by se jednalo i v případě, kdyby původní text byl výrazně přeformulován, ale chybělo by uvedení použitého zdroje. Plagiátem nemusí být pouze rozsáhlejší text, může se jednat pouze o větu nebo netradiční slovní spojení. O plagiátu bychom hovořili také v případě, kdy by byla citována pouze část převzatých informací a další část z téhož zdroje citována nebyla.


Studenti také používali některé zapovězené zdroje – například internetovou encyklopedii Wikipedia, kterou mnohde nesmí používat ani středoškoláci.

Problematické práce pocházejí od studentů, kteří si zvolili praktickou bakalářskou nebo diplomovou práci. Tento typ práce se dělí na dvě části – teoretickou a uměleckou. V teoretické části autor uvede téma do kontextu a popíše metody, které při tvorbě uměleckého díla/souboru děl použil. Následuje praktická část, v níž představují vytvořené objekty – například malby, sochy, rytiny apod.


„Text v praktické práci má spíše charakteristiku průvodní zprávy, není to ryzí závěrečná vědecká práce jako u jiných oborů,“ hájil úroveň prací a studenty vedoucí katedry Radek Horáček.

Jenže – i studenti z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického musí ve své diplomové práci, která je napůl teoretická a praktická, dodržet rozsah i citace. „Je to stejné jako v umění, nekopíruje se. Pokud by se objevily pochybnosti, že by teoretická část práce byla převzata od někoho jiného nebo že by bylo nekorektně citováno, tak v tom případě by došlo k adekvátním krokům. Navzdory tomu, že tady studují umělci,“ oponoval proděkan FAVU pro vzdělávací činnost Pavel Ondračka.

  • Díla studentů z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU
    Díla studentů z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU zdroj: ČT Brno
  • Díla studentů z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU
    Díla studentů z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU zdroj: ČT Brno

Jak je tedy možné, že studenti pedagogické fakulty obhájili práce, které nedodržují platné citační normy univerzity? „V řadě případů se ale stalo, že student takovou práci neobhájil, u některých mohlo dojít k tomu, že pedagog takové pochybení přehlédl. A pak je tu možnost, že student sice formálně pochybil, ale na druhou stranu je to autor skvělých malířských děl. To hodně zvažujeme, jestli studenta vyhodit, nebo mu raději snížit hodnocení,“ dodal Horáček.

Vyjádření vedoucího katedry Radka Horáčka

"Z vybraných prací je jedna skutečně velice nekvalitní v textové části, v níž gramatické i odborné nedostatky vybočují z obvyklého standardu. Oponentský posudek tuto skutečnost uvádí, ale návrhem hodnocení ji příliš nereflektuje. Pedagogové katedry výtvarné výchovy vyvinou maximální úsilí, aby ke sporným výkonům ve zpracování textových částí již v budoucnu nedocházelo."


Prorektorka Masarykovy univerzity pro studium Ivana Černá chyby v pracích nepopírá, ale podle ní nejsou tak zásadní. „Ani jedna z prací neobsahuje tak závažné citační nepřesnosti, kvůli kterým by neměly být obhájené,“ uvedla.

Jenže téměř před rokem, kdy ČT upozornila na velmi špatnou úroveň práce primátora Romana Onderky (ČSSD) a jeho náměstkyně Jany Bohuňovské (ODS), by předchůdce Ivany Černé Antonín Slaný kvůli stejným formálním chybám práce obhájit nenechal. „V práci pana Onderky je zřejmé, že ne zcela umí pracovat s odbornou literaturou. V práci jsou gramatické chyby, překlepy, autor nepoužívá náležitých odkazů. I u práce paní Bohuňovské je zřejmé, že neumí pracovat s odbornou literaturou, že necituje. Z toho důvodu takový druh prací nemůže být na vysokých školách obhajován,“ vytýkal autorům tehdy Slaný.

Podle něj za špatnou úroveň práce nese stejnou odpovědnost škola i autor. „Musím si klást otázku, jak probíhaly konzultace, jaká byla odezva studenta na podněty školitele a také to, jaká je úroveň daného oboru na dané škole,“ dodal.

Oslovení autoři problematických bakalářských a diplomových prací na dotaz ČT buď nereagovali, nebo se odmítli vyjádřit.