Výstava v Hlučíně mapuje proměny Horního Slezska

Muzeum Hlučínska uvádí výstavu Lidé z uhlí. Očima polského fotografa a novináře Arkadiusze Goly ukazuje proměny Horního Slezska, které podobně jako Ostravsko a Karvinsko zasáhl útlum těžkého průmyslu.

Na první pohled se zdá, že fotograf zachytil svět už dávno zaniklý a ne současné Polsko. Přitom nejstarší vystavené fotografie vznikly na počátku devadesátých let a poslední v minulém roce.

„Neukazuji centra měst, ale jejich periferie. Ukazuji místa v určitém smyslu zapomenutá. Byla tady fabrika, huť. Už není. Lidé, kteří tam pracovali, práci ztratili, ale pořád tam žijí, protože jsou s tím místem silně spjati,“ říká autor fotografií Arkadiusz Gola.

Video Reportáž Petry Sasínové
video

Reportáž Petry Sasínové

Gola pochází z hrdé hornické rodiny v Horním Slezsku. „Jeho dědeček byl horník, jeho tatínek taky. Sám se měl stát horníkem. Ale on se z toho vymanil, ale ne úplně. Protože horníky dokumentuje,“ říká kurátor výstavy Jiří Siostrzonek, který vyučuje na Instututu tvůrčí fotografie v Opavě. Tam také Gola studuje. Je v pátéém ročníku.

Na černobílých snímcích jsou hornické rodiny, které žijí na haldách, sbírají zbytky uhlí a vyměňují je za chleba. Autor ukazuje polozbořené domy ozdobené náboženskými ikonami, které snad jedině potvrzují přítomnost lidí.

„Arek je nejen velkým fotografem, ale i velkým humanistou. Podává zásadní svědectví o současné době z jednoho úhlu pohledu. A to velmi důležitého. Věřím tomu, že za dalších deset let zjistíme, že máme obrovskou kroniku o proměně společenství tohoto světa, konkrétně tohoto regionu.,“ říká kurátor výstavy Siostrzonek.

Výstava trvá do poloviny května.