AVÍZO: Masopustní průvod Horními Počernicemi

Jubilejní 10. ročník masopustního průvodu Horními Počernicemi se uskuteční v neděli 19. února 2012. Tradiční skupina masek se shromáždí od 13.30 hodin před ZŠ Ratibořická, kde budou k dispozici i masky k zapůjčení. Masopustní průvod vyrazí ve 14 hodin ulicí Jívanskou k Úřadu MČ, kde bude paní starostkou uděleno masopustní právo a pokračovat se bude ulicí Mezilesí, Šplechnerovou, Řešetovskou, Na Chvalské tvrzi až na nádvoří Chvalského zámku.

Průvod bude doprovázen koňmi i oslíkem s povozem a hrát nám ke všemu bude lidová hudba.
Na nádvoří zámku proběhne soutěž O nejlepší masku. V kočárovně budou připraveny zabíjačkové hody.

Masopustní průvod pořádá Chvalský zámek ve spolupráci se Společenstvím Molechet, hornopočernickými skauty a Domem dětí a mládeže.

Víte, že: 

Tradiční masopustní obchůzky jsou chráněným národním bohatstvím?

Při Ministerstvu kultury České republiky pracuje Národní rada pro tradiční a lidovou kulturu, která navrhuje a schvaluje, které nemateriální statky tradiční a lidové kultury budou zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky. Tento seznam byl zřízen pro zajištění ochrany, zachování, identifikaci, rozvoj a podporu nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. 

Za Českou republiku bylo zatím do seznamů UNESCO zapsáno pět položek – Slovácký verbuňk, Jízdy králů na Slovácku, Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi, Myslivost – plánovitě trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako přirozená součást života na venkově a Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku.

Více o tradici i současné podobě těchto obchůzek si můžete přečíst na stránkách http://www.lidovakultura.cz/page.aspx?pid=145

Zuzana Foglarová, Horní Počernice

/*json*/{"map":{"lat":50.122118980665,"lng":14.59774017334,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.114414071143,"lng":14.604263305664,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/