Z Podzámecké zahrady zmizela stará lípa, měla ztrouchnivělé kořeny

Kroměříž - Podzámecká zahrada v Kroměříži přišla o jednu ze svých dominant – 150letou lípu. Arboristům se strom se suchými a ztrouchnivělými kořeny nepodařilo zachránit. Původně chtěli odborníci odříznout jen horní polovinu stromu, při odstraňování větví se ale lípa vyvrátila. Zdravotní prohlídka a prořezání čeká ještě další čtyři staré stromy.

Zkušení arboristé vyšplhali na lípu a začali kmen a větve odřezávat zhruba v polovině, tedy ve dvanáctimetrové výšce. Ze zestárlého stromu mělo v parku zůstat ořezané torzo kmene, které by sloužilo jako přirozený biotop pro brouky, pavouky nebo ptáky. Jenže když malý traktor začal odřezané větve na laně z koruny vytahovat, lípa se vyvrátila. Strom neměl v zemi žádnou oporu.

„Podle původního plánu jsme tuto lípu měli pokácet celou, ale chtěli jsme ji zachránit tím, že odřežeme jen její horní část a ponecháme v parku její torzo. To nečekané zřícení nám ukázalo, že ani torzo by tady dlouho být nemohlo. Kořenový systém byl totiž úplně prohnilý,“ popsal arborista provádějící technický dozor Tomáš Minx.

Vyvrácenou lípu, jejíž kmen má uctihodnou šířku tři metry, teď arboristé rozřežou a odvezou ze zahrady. Na jejím místě bude zasazen strom nový.

Kořenové systémy stromů poškodily povodně a o dva roky později sucho

Na stavu památných stromů v Podzámecké, ale i sousední Květné zahradě se podepsaly rozsáhlé povodně v roce 1997. Kořenové systémy tehdy byly dlouho pod vodou. O dva roky později přišel další šok – tentokrát období silného sucha. S extrémními výkyvy počasí si některé sto a více let staré stromy nedokázaly poradit.

Národní památkový ústav proto nařídil prověření stavu další čtyř stromů v Podzámecké zahradě. Arboristé chtějí, pokud to stav stromů dovolí, ze všech ponechat v zahradě torza. Dalších 150 stromů se do podzimu dočká odborného ošetření.

Obnova Podzámecké zahrady

Obnova Podzámecké zahrady je financována z evropských fondů a stát bude téměř 7 milionů korun. Podle arboristů čeká zdravotní a bezpečnostní ošetření více než 1200 stromů. Návštěvní provoz zahrady bude během prací omezen jen v minimální míře. Pro návštěvníky to bude jedinečná možnost na vlastní oči sledovat prováděné zásahy. První práce začaly v lednu 2010.