Zbourání skladu je nenahraditelná ztráta, tvrdí památkáři

Kroměříž – O jednu z historických budov brzy přijde Kroměříž. Město majiteli povolilo demolici zchátralého skladu v centru města, stavba totiž není památkou. Přesto jde podle památkářů o nenahraditelnou ztrátu.

„Sklad je zcela autentickou zachovanou průmyslovou stavbou ze začátku 19. století. Býval to takzvaný stavební dvůr, kde biskup shromažďoval stavební materiál na stavby, které provozoval vlastně ve městě a okolí,“ popsal význam stavby památkář z Národního památkového ústavu v Kroměříži Jan Štětina.

Dnes zchátralá budova patří soukromé firmě. Získala ji od armády v 90. letech minulého století. Majitel se ji rozhodl zbourat. „Budova je v dezolátním stavu a báli jsme se, aby něco na někoho nespadlo.  Celá střecha je naprosto zničená, takže by se pod větším náporem sněhu mohla propadnout. Zbouráním předjímáme to, abychom někomu nezpůsobili další škody,“ vysvětlil zástupce vlastníka František Vybíralík.

Město žádosti firmy I. S. Fond nakonec vyhovělo. „S rozhodnutím, jestli vyhovět nebo nevyhovět žádosti majitele o odstranění stavby, se čekalo až na vyjádření Ministerstva kultury. To jediné mohlo památku zařadit mezi chráněné památkové objekty. Ministerstvo kultury tak ale neučinilo,“ vysvětlil mluvčí Kroměříže Pavel Zrna. Město proto s demolicí souhlasilo. Některé cenné fragmenty, například pískovcový portál, alespoň skončí v muzejním depozitáři.

Video Památkář Jan Štětina o významu historického skladu
video

Památkář Jan Štětina o významu historického skladu

Podle památkářů je pouhé zachování fragmentů málo

„I stavby, které nemají tu nejvyšší historickou hodnotu a nejsou památkami, mají obrovský význam pro zachování identity historického sídla a pro zachování historické paměti,“ popsal Štětina.

Kdy a co nového na uvolněném atraktivním pozemku vyroste firma zatím přesně neví a nechce o tom spekulovat.