Rozhodnutí Brna o rozdělování dotací je protiústavní, řeklo ministerstvo

Brno - Schválené pravidlo Brna, že dotace poskytne město jen těm organizacím, s nimiž nevede žádný soudní spor, je protiústavní. K tomuto závěru dospělo Ministerstvo vnitra a dalo tak zapravdu kritikům z řad neziskovek. Například sdružení Nesehnutí nemělo na dotace nárok kvůli tomu, že s magistrátem vede hned několik soudních sporů kvůli pochybení stavebního úřadu. V minulosti už ale soud několikrát uznal, že daný úřad porušil zákon.

„Pravidla jsou v rozporu s českou ústavou i s Listinou základních práv a svobod, protože vylučují bez rozumného a nediskriminačního důvodu některé žadatele z možnosti dotaci získat,“ vysvětlila důvody rozhodnutí ministerstva v písemném vyrozumění pro sdružení Brnění ředitelka Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Marie Kostruhová.

Podle nových pravidel žádání o dotace je automaticky vyřazen každý, kdo vede s Brnem nebo městskými organizacemi soudní spor. Týká se to jak případů, kdy občanská sdružení nebo jednotlivec zažalují město, tak těch, kdy je iniciátorem město. 


Právě toto občanské sdružení se na ministerstvo obrátilo s žádostí o posouzení legitimity takového kroku. „Dotace jsou rozdělovány z veřejných peněz nás všech, proto nám to z principu vadilo. V našem případě vedeme soudní spor o tom, zda akciová společnost města Jižní centrum má poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím,“ popsal Matěj Hollan ze sdružení Brnění. Společnost, jejímž jediným podílníkem je město, si sama odhlasovala, že se na ni tento zákon nevztahuje. Brnění s tím ale nesouhlasí.

Právě kvůli tomuto sporu by Brnění automaticky nemělo nárok na jakékoliv dotace z města. „Ve chvíli, kdy naplňuji svoje ústavní práva a o něco se soudím, tak to město nemůže vzít osobně. Nesoudím se s panem primátorem nebo s Radou města Brna, ale s městem jako subjektem. Je zřejmé, že tímto chtěli odstřihnout od peněz ty organizace, které jim jsou nepříjemné,“ dodal Hollan. 

Milan Štefanec z hnutí Nesehnutí

"S městem vedeme několik soudních sporů. Většinou jsou to spory, kdy stavební úřad nebo odbor životního prostředí porušily zákon. Velkou část těchto sporů jsme v minulosti vyhráli. Proto nám přišlo divné, že bychom za to, že jsme upozornili na porušení zákona a domohli jsme se nápravy, byli diskvalifikováni z veřejné podpory.


„Překvapilo mě, že se vedení města chová, jako kdyby rozdělovalo ne veřejné, ale svoje vlastní peníze. Proto jsem rád za rozhodnutí Ministerstva vnitra, které říká, že to takto nejde,“ řekl Milan Štefanec ze sdružení Nesehnutí. Sdružení přitom řadu soudních sporů týkajících se pochybení stavebních úřadů nebo odborů životního prostředí vyhrálo. „Přišlo nám divné, že bychom za to, že jsme upozornili na porušení zákona, byli diskvalifikováni z veřejné podpory,“ domnívá se Štefanec.

Brno rozhodnutí ministerstva teprve analyzuje

Ministerstvo už o svých závěrech informovalo také Brno. „Zároveň jsme město vyzvali k oznámení, zda a jaká opatření budou přijata k odstranění zjištěných nedostatků,“ napsala dále ve vyrozumění Kostruhová.

„Vyrozumění z Ministerstva vnitra nám přišlo teprve dnes. Z toho je patrné, že se tím budou naši právníci teprve zabývat. Závěry budou k dispozici v následujících dnech,“ řekl mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Ministerstvo má v případě nečinnosti Brna možnost platnost pravidla pozastavit jeho účinnost. Občanská sdružení, která by dotaci kvůli nesplnění této podmínky nezískala, se mohou obrátit na správní soud. „Lze předpokládat, že bychom takový soud vyhráli,“ dodal Hollan.

Rozhodnutí rady vyvolalo ostrou kritiku zastupitelů i neziskovek

Nová pravidla schválili brněnští radní loni v říjnu a okamžitě tím spustili lavinu kritiky. Opoziční zastupitelé ze Strany zelených tehdy řekli, že je to způsob, jak chtějí radní vyšachovat nepohodlné organizace. „Ti, kteří se nebudou s městem soudit, nebudou uplatňovat svoje právo, ti dostanou bonbonky, a ostatní ne,“ řekl Mojmír Vlašín (SZ). 

Vlašín je přesvědčen, že nejvíc na pranýři budou ti, kteří se městem rozhodli soudit o právo na informace, kdy podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádali o materiály, ale nedostali je. Jedinou možností, která jim zbývá, je podat žalobu k soudu.

Náměstek primátora Oliver Pospíšil (ČSSD) hájil rozhodnutí rady tím, že v některých případech to nebude hrát roli. „Například sportovní organizace Orel dotace dostane, i když se bude soudit o majetkové vyrovnání. V takovém případě jde o pozůstatek dob minulých a oni nemohou nic jiného dělat,“ vysvětlil Pospíšil. Pravidla toho, kdy to bude a kdy naopak nebude hrát roli, ale město neurčilo.