V Brně se losovalo o sociální byty. Jana Šomšáková je tou šťastnou

Brno - Jana Šomšáková má dnes důvod k radosti. Byla totiž mezi deseti žadateli o sociální byt, které dnes losovali zástupci brněnské radnice. Podle radních šlo o pokus první, jak spravedlivě rozdělit městem opravené a vlastněné byty těm nejpotřebnějším. Do losování bylo ze všech brněnských městských částí zařazeno 181 zájemců, kteří museli splnit tři základní podmínky: mají dlouhodobě požádáno o sociální byt, příjmy do devíti tisíc korun měsíčně, a rozhodně  nepatří mezi neplatiče v obecních bytech. Historicky první losování ve Sněmovním sále na Nové radnici lidé mohli sledovat v přímém přenosu na webových stránkách města Brna.

Pro Janu Šomšákovou se dneškem vyřeší dlouhodobý problém. Bydlí se svým synem u známých a na vlastní bydlení neměla šanci nikdy ušetřit. „Jsem samoživitelka a byla to pro mě neřešitelná věc. Teď konečně budu mít kde bydlet a budu ve svém,“ prohlásila žena.

Spokojení jsou i brněnští radní, i když dobře vědí, jak se na losování nahlíží. „Je to pro nás nový způsob, který testujeme. Zaručuje vysokou transparentnost v tak kritizované otázce, jakou je rozdělování městských bytů. Považuji za komfortnější a srozumitelnější  postup losování než nějaké rozhodování, u kterého bývají metodicky dány kolonky nějakých zvláštních důvodů. Ty jsou vždy subjektivizující,“ uvedl náměstek primátora Oliver Pospíšil (ČSSD). Je přitom optimista a věří, že se tento způsob osvědčí a radnice jej bude moci použít i příští rok, kdy budou rozdělovat dalších deset bytů.

O co se losovalo

Losovalo se o dvě bytové jednotky 1 kk na ulici Francouzské 44, dvě bytové jednotky 1 kk na ulici Francouzské 64, dvě bytové jednotky 2 kk na ulici Spolkové 3, dvě bytové jednotky velikosti 2 kk na ulici Vlhké 4 a po jednom bytu 1 kk na ulici Tržní 2 a 2 kk na ulici Údolní 15.


Celá „losovačka“ začala v 9 hodin ráno. Ve připraveném sněmovním sále, kde zasedají zastupitelé, se spustily kamery. Nejdříve úředníci naházeli do osudí jména všech 181 žadatelů. Každé skončilo v bílé obálce a poté v průhledné nádobě. Po promíchání začalo samotné vytahování jmen z obálek. Nejdříve bylo přečteno, o jaký byt se losuje, a pak k němu bylo vytaženo jméno. Vše v jediném záběru kamery, na kterou pak členové Komise bydlení Rady města Brna vybraná jména ukázali. Po vylosování nájemců se ze stejného osudí vybral pro každý byt první a druhý náhradník. To pro případ, kdy by nájemce či první náhradník nechtěl byt přijmout.

Nová radnice - sídlo magistrátu
Zdroj: ČT24

Kde se vzalo oněch 181 žadatelů? Vybraly je městské části a zájemci museli splnit kritéria. Podle Pospíšila jsou to lidé, jejichž příjmy jsou natolik nízké, že si nemohou pořídit vlastní bydlení, zároveň jsou však schopni platit alespoň stanovených 40 korun na metr čtvereční nájmu. „A aby se z nich neplatiči nestali, budou na ně dohlížet naše sociální pracovnice, které jim s případnými problémy pomohou,“ vysvětlil Pospíšil.

A právě tato podmínka limituje podle Lenky vedoucí sociálního programu Lenky Maléřové z IQ Roma servisu žadatele, kteří se v minulosti třeba nejen vlastní vinou dostali do potíží. „Uvítali bychom, kdyby byla z kritérií vyjmuta podmínka pětileté bezdlužnosti na nájmu. Myslíme si, že velká část lidí, kteří by měli být žadateli o sociální byt, se dřív mohli dostat do potíží. Takhle přicházejí o další šanci,“ míní sociální pracovnice.

Matka s dítětem
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Rozhodnutím Rady města Brna se každoročně stanovuje počet bytů, které budou pronajaty městem jako sociální. Všichni žadatelé o sociální byty museli splnit podmínky stanovené Pravidly o pronájmu obecních bytů a Statutem sociálního bytu. Nájemní smlouva s nimi bude uzavřena na dva roky s možností dalšího prodlužování na další dva.

Co je sociální byt

Sociálním bytem je byt určený pro bydlení osob s nízkými příjmy. Žadatelem o sociální byt tak může být fyzická osoba, jejíž průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,4 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Pokud budou s žadatelem užívat sociální byt další osoby, musí žadatel doložit, že průměrný čistý měsíční příjem jeho domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy, 0,8 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy a tak dále.


O losování jako způsobu výběru nemá nikdo z představitelů města pochybnosti a Pospíšil dokonce doufá, že bude inspirovat městské části při přidělování ostatních městských bytů. „Mluvit jim do toho ale nemůžeme,“ dodal náměstek.