V Bruntále zkoušejí předškolní přípravku pro děti ze sociálně slabých rodin

Bruntál - Děti ze sociálně slabých rodin mají v Bruntále speciální předškolní kurz. Usnadnit by jim měl vstup do povinné školní docházky. Bruntálská radnice vnímá projekt jako zkoušku na případný nultý ročník, který by chtěla do budoucna zavést na jedné ze základních škol.

Je sedm hodin ráno. Šestiletá Hedvika, která bydlí s rodiči a šesti sourozenci v ubytovně, odchází do kurzu, který ji má připravit na první třídu. Tatínek je ve starobním důchodě, maminka dlouhodobě na mateřské dovolené. Oba kurz vítají. „Školka nám řekla, abychom ji dali na to předškolní vyučování, že je prý chytrá,“ říká maminka Hedviky. Vyučování nanečisto začíná v osm a trvá čtyři hodiny. Speciální pedagožka a asistent mají pro děti připravenou řízenou činnost, která děti testuje v získaných dovednostech.   

Povídání o barvách vystřídalo počítání. Děti jsou velmi spontánní a komunikativní, Ze všeho nejraději mají ale tanec a hudbu. „Dětem dělá největší problémy zrakové vnímání, další problém je řeč, mají spoustu logopedických vad, které by se měly ještě před školou odstranit,“ uvedla speciální pedagožka Iveta Zatloukalová. I proto navrhla učitelka všem dětem odklad školní docházky. Na to, aby do kurzu, který stojí město 50 tisíc, docházeli všichni přihlášení, dohlížejí terénní pracovnice. V Bruntále by do budoucna rádi otevřeli pro tyto děti celý nultý ročník. „Nultý ročník je podle nás velmi potřebný. Pokud dítě, které není vůbec připravováno v mateřské škole, přijde do první třídy, už v tu chvíli se stává outsiderem, protože paní učitelka nemá čas na to, aby se jednomu žákovi věnovala,“ tvrdí ředitelka občanského sdružení LIGA Jana Juřenová. Kurz skončí v březnu. Radní města pak společně s ředitelem školy a pedagogy vyhodnotí jeho úspěšnost a na jeho základě rozhodnou, jestli nultý ročník otevřou.