Pánovský tankodrom stále čeká na své využití

Hodonín – Už několik let vedení Hodonína přemýšlí, jak přesně naložit s devadesátihektarovým pozemkem bývalého tankodromu v oblasti Pánov. Všechny plány v předchozích letech končily krachem. Případné budoucí využití může znesnadnit i fakt, že lokalita je od 16. února letošního roku chráněná.

Plán střídá plán, řešení co s pánovským tankodromem je ale i po letech stále v nedohlednu. Na místě už mělo vzniknout golfové hřiště, polygon na odmazávání trestných bodů, nebo obří solární elektrárna. Žádný ze záměrů na využití Pánova se v Hodoníně zatím nepodařilo dotáhnout do konce. 

Současné vedení Hodonína považuje všechny předchozí plány za nereálné, konkrétní projekt na využití lokality ale zatím nemá. „Území Pánova je velmi blízko našich lázní, což je pro nás velice zajímavé a důležité místo. V tomto kontextu se bude odvíjet i využití této oblasti, měla by sloužit jako prostor pro rekreaci,“ řekl starosta Hodonína Igor Taptič (nez.). 

Video Hovoří starosta Hodonína Igor Taptič (nez.)
video

Hovoří starosta Hodonína Igor Taptič (nez.)

Podle starosty připadá v úvahu například i vybudování cyklostezky nebo okruhu pro in-line bruslení. Ostatní investice ve městě jsou prý ale zatím přednější. Všechny plány musí navíc počítat s tím, že oblast Pánova byla kvůli výskytu vzácných rostlin a živočichů vyhlášena přírodní památkou. „Některé činnosti se samozřejmě musí vykonávat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. Omezení ale nejsou velká,“ uklidnila vedoucí Odboru životního prostředí krajského úřadu Anna Hubáčková.

V Pánově tak nebude možno bez zvláštního povolení stavět, pořádat hromadné akce nebo používat k údržbě zeleně hnojiva. Vyhlášení památkou ale může být pro Hodonín i výhodné, Jihomoravský kraj by se totiž měl podílet na placení nákladů za údržbu areálu. 

Jak šel čas na pánovském tankodromu

červen 2007

Město Hodonín se rozhodlo původně vojenské pozemky využít k rekreačním účelům, v plánu bylo předělat opuštěný tankodrom na golfové hřiště.

4. září 2008

Plány na golfové hřiště pohřbily námitky ekologů, nápad proto vystřídala idea proměnit území v polygon pro odmazávání trestných bodů.

3. července 2009

Na stavbu polygonu investor nenašel peníze. Objevují se proto plány vystavět na stohektarovém území největší fotovoltaickou elektrárnu v Evropě. Proti záměru protestovali ekologové, kterým vadilo, že v oblasti rostou vzácné rostliny. Plán na obří solární elektrárnu nakonec skončil zároveň s politickou kariérou bývalého starosty Lubora Šimečka kvůli nejasnostem ve výběrovém řízení.

7. ledna 2010

Zastupitelé Hodonína pohřbili plány proměnit areál ve fotovoltaickou elektrárnu v Evropě, neschválili změnu územního plánu.

16. února 2012

Pánov se stal přírodní památkou, chráněné území vyhlásili jihomoravští krajští radní. Lokalita je podle nich cenná především rozsáhlou pískomilnou vegetací. Zejména panonské stepní trávníky jsou velmi vzácné a zasluhují si zvláštní ochranu. Přírodní památka Pánov tvoří část Hodonínské doubravy zapsané na seznam evropsky významných přírodních lokalit Natura 2000.