Ševčík: K mladší generaci se chováme katastrofálně

Praha - V roce 2013 bude podle ministerstva financí kvůli dodržení schválených schodků rozpočtu nutno ušetřit proti současným návrhům 42,4 miliardy korun a v roce 2014 již 84,4 miliardy korun. Mezi návrhy, jak ušetřit, patří například zvyšování daní, zmrazení důchodů nebo i rušení některých úřadů. Podle ekonoma a děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE) Miroslava Ševčíka za všechno nakonec zaplatí mladší generace, ke které se podle jeho slov chováme katastrofálně.

Navrhované změny, jak ušetřit, by podle Miroslava Ševčíka neměly způsobit žádný zásadní útlum koupěschopnosti a ani útlum ekonomického vývoje. HDP se totiž pohybuje řádově kolem 3 800 miliard korun v nominálním vyjádření. Potřebných třiadvacet miliard jsou pak podle Ševčíka jen desetiny procent ve vztahu k HDP. Změny ale můžou pomoci částečně snížit deficit veřejných financí. Fakt, že se lidé budou mít hůř a hůř, je tak částečně prý i vinou médií. „Je to i otázka psychologická. Pokud budou média masírovat veřejnost, že bude hůř a hůř, tak ty peníze nebudou utrácet,“ popisuje Ševčík.

„Zvyšování příjmů státního rozpočtu se sice může docílit za jistých okolností zvyšováním sazeb, je ale známo, že u přímých daní to mnohdy nemusí platit,“ vysětluje děkan NF VŠE.  Už v minulosti se totiž ukázalo, že snižování sazeb na určitou míru vedlo k tomu, že se například na daních z příjmu právnických osob vybralo více, než kdyby se daně zvyšovaly. Ševčík ale připomíná, že v tomto případě hraje roli i to, v jaké fázi se nachází ekonomický cyklus.

Ševčík: Penzijní reforma měla být už před sedmnácti lety 

Ačkoliv Česká republika vykazuje několik let deficity na důchodovém účtu, nesouhlasí Ševčík s návrhem zmrazování důchodů. Podle něj jsou dnešní důchodci trestáni za neschopnost politiků realizovat důchodovou reformu, která měla přijít již v devadesátých letech. On sám by hledal cestu jinde a doufá, že vláda naplní vizi vázání příjmů ze státních podniků na kompenzaci důchodového účtu.

Miroslav Ševčík, ekonom a děkan NF VŠE

„Vláda se pokouší tuto cestu hledat, a to prostřednictvím toho, a doufám, že to splní, že bude vázat příjmy ze státních podniků na to, aby kompenzovala ten churavějící důchodový účet.“


Za špatná rozhodnutí politiků, kteří chybně nastavili parametry a neudělali včas penzijní reformu, neplatí ale jen důchodci. Všechno to nakonec bude muset zaplatit mladší generace. „Chováme se k mladší generaci katastrofálně,“ míní Ševčík. V tomto duchu by se prý svět nezbořil, kdyby deficit byl o potřebných 20 miliard vyšší, když už se deficity vytváří sedmnáct let.

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24