Limity pro regulaci nadměrného zápachu neexistují

Brno – Bojovat proti původcům zápachu je v současné době téměř nemožné. Ministerstvo životního prostředí totiž už několik let nemá stanovené limity pro nadměrný zápach. Lidé žijící v okolí podniků, které zápach produkují, se tak mohou bránit jedině u soudu a navíc s nejistými vyhlídkami na úspěch. Na problém upozornila Kancelář ombudsmana, která eviduje desítky podobných stížností.

I přes zápach z vepřína, se kterým se potýkají už sedm let, se obyvatelům Hroznové Lhoty na Hodonínsku doposud nepodařilo dovolat jakékoliv ochrany. „Podněty k řešení této situace jsme podávali na inspekci životního prostředí, na odbor životního prostředí Jihomoravského kraje, ale vždy se stejným výsledkem. Sice k nám dorazila kontrola, ale pouze konstatovala, že majitel provozuje všechno v souladu se zákonem, takže není nijak postižitelný,“ řekl starosta Hroznové Lhoty Petr Hanák (KDU-ČSL). To, zda je zápach opravdu nadměrný, nelze určit bez zákonem stanovených limitů.

Povinnost určit limity zápachu stanoví zákon už z roku 2002. „Ministerstvu uložil povinnost určit postupy, způsoby hodnocení a zejména emisní limity zápachu,“ uvedla Jitka Seitlová z Kanceláře ombudsmana. Ministerstvo životního prostředí je skutečně nějakou dobu stanovené mělo, jenomže v roce 2007 od nich ustoupilo s tím, že bude lepší, když budou podniky regulovány lokálními úřady. To se ale nestalo.

„Od roku 2007 až do dnešního dne nemáme právní předpis, který by limity týkající se obtěžování zápachem stanovil. Platí, že pokud někdo na zápach upozorní, pak to musí být minimálně skupina dvaceti osob, které žijí nebo pracují v okolí zdroje zápachu, a navíc musí být porušena nějaká jiná právní povinnost. A to se ve většině případů nedaří,“ vysvětlila Seitlová.

Video Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová o regulaci zápachu
video

Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová o regulaci zápachu

Kancelář ombudsmana v současné době eviduje desítky stížností z celé republiky právě na zápach, i přesto, že provozovatel má všechny ostatní náležitosti v pořádku. „Provozovatel může mít splněno všechno, co se týká vypouštění vody či technologických požadavků pro povolení činnosti. Jenomže zápach není v žádných zákonech sledován,“ uvedla Jitka Seitlová. Podle Kanceláře ombudsmana tak ministerstvo nesplnilo svoji povinnost, již mu uložil zákon.

S nově připravovaným zákonem o ovzduší, který je právě v Senátu, lidem svítá naděje možná pouze zdánlivě. Jak uvedla Seitlová, nový zákon sice deklaruje ochranu před zápachem, ovšem jen velice obecně, aniž by určil konkrétní prostředky regulace.