Archeologové u Zlína vykopali kostru muže z doby bronzové

Zlín - Při rozšiřování silnice mezi Zlínem a Otrokovicemi archeologové objevili lidskou kostru ze starší doby bronzové. Na místě pracují už několik týdnů a podle jejich vyjádření se podobný nález dal očekávat. I přesto neskrývají překvapení nad stavem, v jakém se kosterní pozůstatky dochovaly.

Výjimečně zachovalou kostru staršího muže objevili archeologové dnes dopoledne. Přestože jeho věk zatím nebylo možné určit přesněji, podle polohy kostry badatelé usoudili, že nález odpovídá pohřebním rituálům typickým pro starší dobu bronzovou.

Muž byl uložen na pravý bok ve skrčené poloze s rukama složenýma u hlavy. Vedle kostry nalezli archeologové také malý koflík, což dokládá, že šlo skutečně o rituální pohřeb. Antropologa na kostře nejvíce zaujala zlomenina na lebce – na čelní kosti je zřejmé zhojení, poškození je ale patrné na celé lebce.

Momentálně ale není možné říci, zda se jednalo o zranění smrtelná, anebo k poškození lebky došlo spíše až při ukládání zemřelého do hrobu. „Kostra nemá vůbec porušena, rozlámaná žebra, takže nedává logický smysl, proč by hlava byla rozdrcená nadložím a žebra by zůstala vcelku,“ míní antropolog Jiří Kala.

Nález odborníky potěšil, ale nepřekvapil

Kromě těchto nálezů archeologové v lokalitě objevili také úlomky keramiky a pozůstatky nadzemního domu z neolitického období. Objev pro badatele nebyl nijak nečekaný – něco podobného našli už jejich předchůdci ve 30. letech minulého století, kdy se silnice mezi Zlínem a Otrokovicemi začala stavět. Dalo se proto očekávat, že se tam naleznou další pozůstatky po dávných předcích člověka také poté, co terén silničáři znovu rozkopali kvůli rozšiřování komunikace.

Video Archeologové objevili přes 3000 let starou kostru muže
video

Archeologové objevili přes 3000 let starou kostru muže

Po řádném zadokumentování a očištění archeologové nálezy ještě dnes odvezli do Brna, kde je budou dále zkoumat. Například úlomky keramiky se budou snažit slepit tak, aby alespoň naznačovaly, jaký měly tvar. Všechno se poté znovu vrátí do Zlína, konkrétně do sbírek Muzea jihovýchodní Moravy a lidé se s nimi v budoucnu budou moci seznámit při výstavách.