Ukončení expozice pravěku v Kolíně

Expozice kolínského pravěku byla v Muzeu Kolín ukončena po 47 letech jejího trvání. Svým obsahem přibližovala návštěvníkům materiální i duchovní svět kolínského regionu od dob lovců mamutů až po slovanské osídlení v raném středověku.

Expozice pravěku byla ukončena 29. února, v létě bude nahrazena dlouhodobou výstavou znázorňující vykopávky z Kolínského obchvatu.

Video Reportáž Denisy Mokřížové
video

Reportáž Denisy Mokřížové