Farář vstoupil do konkurenčního boje pohřebních ústavů

Křetín - Tuto pohřební službu nedoporučuji, s takovým sdělením se na obyvatele své farnosti obrátil Zdeněk Veith. Důvodem pro toto sdělení je podle faráře nespokojenost s konkrétní pohřební službou. Přitom dříve právě tento ústav lidem doporučoval. Své vyjádření vylepil i na vývěsky v obcích, kde zajišťuje duchovní službu. Majitelka dotčeného ústavu chce pro poškození firmy faráře žalovat.

„Vzhledem k množícím se stížnostem na služby poskytované pohřební službou paní Raabové doporučuji, aby si pozůstalí vybírali k zajištění služeb posledního rozloučení se zemřelými raději jinou a hlavně kvalitnější pohřební službu.“


Když toto oznámení rozvěsil křetínský farář Zdeněk Veith po celé farnosti, odstartoval tím spor s majitelkou pohřební služby Magdalenou Raabovou. Poté, kdy se plakátek na Křetínsku objevil, přišla majitelka pohřebního ústavu o všechny klienty z celé této oblasti. Přitom do té doby organizovala 2–3 pohřby měsíčně.

Sám farář připouští, že dříve tuto pohřební službu lidem doporučoval. „Já jsem se mnohdy musel i stydět, když jsem tu službu třeba i tak trošku doporučil a přitom ti lidé byli nespokojeni,“ říká dnes. Majitelce pohřební služby se to ale samozřejmě nelíbí: „Panu faráři nepřísluší hodnotit tímto způsobem věci, které se víceméně týkají zákazníků a mě.“

Věřící lidé faráři důvěřují. A co řekne nebo napíše, to platí. I proto se Magdalena Raabová cítí poškozená. Bránit se nařčení chce soudní cestou.