Hasiči zakázali kvůli suchu rozdělávání ohňů

Brno - Jihomoravští hasiči přijali v souvislosti s nárůstem požárů trávy a dalších porostů mimořádná opatření. Hejtman Michal Hašek na jejich žádost vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. S platností od dnešního tak lidé na určených místech jižní Moravy nesmí rozdělávat oheň nebo kouřit. Porušení zákazu bude posuzováno jako přestupek.

Jižní Moravu trápí nadměrné sucho spojené s nedostatkem srážek. Snadno proto dojde ke vzniku požáru, v posledních dnech k požárům trávy a lesa vyjíždějí hasiči i několikrát denně.

Z hlediska vzniku požáru jsou nejnebezpečnější lesní porosty a jejich bezprostřední okolí, suché travní porosty a plochy zemědělských kultur. Právě na tato místa po celé jižní Moravě se přísná opatření hasičů vztahují. Rozhodnutí hejtmana platí až do odvolání.

V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:

a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,

b) kouřit,

c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

(zdroj: Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje)


Desítky zásahů denně - to je bilance jihomoravských i zlínských hasičů

V únoru jihomoravští hasiči v kraji zasahovali u 167 požárů, z toho bylo 28 požárů v lesech, na mezích nebo travních porostech. „Za prvních 18 dní března už zasahovali hasiči u 160 případů v přírodě, z toho 78 požárů vzniklo během uplynulého víkendu,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Podobně časté výjezdy evidují také ve Zlínském kraji. V úterý odpoledne při hašení požáru v Kašavě zasahovalo deset jednotek hasičů i letadlo. To hasilo požár z vrchu. Původně přitom hořela jen tráva mezi obcemi Lukov a Kašava. Nicméně vítr plameny rozšířil přes trávu a lesní školu až na vzrostlý les. Oheň zasáhl plochu odhadem jeden kilometr krát půl kilometru. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.

Zásah v lesním terénu byl hodně náročný. Hasiči museli natahovat dlouhé vodní vedení, protože autem se k ohnisku požáru nedalo dojet. Část techniky dokonce v těžkém terénu zapadla. Na pomoc přiletělo i letadlo, které plameny hasilo z vrchu, což záchranářům hodně pomohlo. Díky tomu se totiž oheň držel při zemi. 

Požár v Kašavě byl zatím největším požárem v přírodě v letošním roce ve Zlínském kraji. Nicméně nebyl ojedinělý. Za poslední víkend hasiči vyjeli k padesáti požárům, nyní denně vyjíždí k desítce případů. 

„Počet požárů v přírodním prostředí ovlivňuje současná meteorologická situace s nedostatkem dešťových srážek, a kdy dle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu má být i následující období jako celek srážkově podprůměrné,“ vysvětlil Haid. Zásadní vliv má také to, že v tomto období lidé pálí rostlinný odpad a často také nepovoleně vypalují porosty. To přitom zákon zakazuje a vyšetřovatel trestá až tisícovou pokutou. V závažnějším případě může celá věc skončit ve správním řízení pokutou až 25 tisíc korun.