Studenti pomáhají navrhovat novou podobu měst a obcí

Brno - Studium architektury už dávno není jen o biflování matematických vzorečků a rýsování bez skutečného užitku. Dnešní studenti mohou přiložit ruku k dílu i při skutečných projektech a podílet se třeba na proměnách vzhledu města, ve kterém žijí.

Jak by mohla vypadat nová brněnská čtvrť pod hádským kopcem, to ví student Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Jan Veisser. Jeho návrh moderního rezidenčního bydlení uspěl ve studentské soutěži, kterou loni vyhlásila společnost Trikaya. Ta odkoupila objekt chátrající továrny Ergon a s pomocí studentských návrhům teď hledá tvář budoucí městské čtvrti. „Nám se nejvíc líbil soutěžní návrh pana Veissera, který náš projekt ztvárnil jako středověkou vesnici s centrální návsí a radiálními komunikacemi, sbíhajícími se právě do této návsi. Kolem komunikací jsou nízké dvoupodlažní objekty pro bydlení,“ ocenil studentský návrh manažer projektu Alexej Veselý.

Zapojování studentů do podobných projektů se ve vyspělých zemích stává čím dál častější praxí. „Je to pozitivní trend poslední doby. Kapacita univerzit jako jakýchsi výzkumných pracovišť donedávna nebyla městy příliš využívána,“ říká šéfredaktor časopisu Era 21 Osamu Okamura.

Video Osamu Okamura (časopis Era 21) o zapojování studentů do architektonických projektů
video

Osamu Okamura (časopis Era 21) o zapojování studentů do architektonických projektů

Podle Okamury díky tomu studenti mohou naučit mnohému pro svoji budoucí práci. Zdůrazňuje ale, že zadávání projektů studentům v žádném případě nemůže nahradit regulérní architektonickou soutěž. „Samozřejmě většina těch návrhů není zcela překlopitelná do praxe, ovšem města si alespoň mohou lépe ujasnit své záměry pro zadání architektonických soutěží, které by už měly oslovovat profesionální, zkušené architekty. Může to výrazně pomoci k diskusi o různých možnostech a získání větší palety nápadů, které by jednotlivý architekt nebyl schopný vygenerovat,“ vysvětlil Okamura.