Uherský Brod slaví výročí narození Komenského

Uherský Brod – Po celý týden si budou Uherskobrodští připomínat 420. výročí narození nejslavnějšího rodáka regionu – Jana Amose Komenského. Město přichystalo tematické akce pro veřejnost i konferenci k aktuálním tématům pedagogické praxe.

Na otázku, kde se Komenský narodil, jednoznačná odpověď doposud neexistuje. Některé materiály mluví pro Uherský Brod, jiné pro Nivnici. Vesnice Komňa je místem, které dalo rodině Komenských původ a jméno. Ačkoliv není jisté, kde „učitel národů“ přišel na svět, Uherskobrodští jej vzali za svého a oslavy výročí Komenského narození pojali ve velkém stylu. 

„Oslavy dostaly název Město Komenského – Město pedagogiky, který odkazuje na dvě hlavní linie, které oslavy budou mít. Zaprvé osoba Komenského jako člověka, který z našeho regionu pochází a v Uherském Brodu prožil část svého mládí, a potom pedagogika, jako věda, jejímž skvostným představitelem Komenský jistě je,“ řekla mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká. 

Týdenní program začal v pondělí happeningem u kašny, která se na týden zahalí do citátů z Komenského díla. „Vyberou je a napíší ti, na které myslel Komenský především, tedy školáci místních škol,“ uvedla Sladká. V úterý se oslavy přesunou do muzea, které příznačně nese Komenského jméno. Kromě koncertu Vivat Comenius jsou připraveny vernisáže studentských plakátů a soch inspirovaných slavným rodákem i výstava fotografií z nizozemského Naardenu, kde je Komenský pohřben.

Kde se J.A.Komenský narodil?
Kde se J.A.Komenský narodil?
Více fotek
  • Kde se J.A.Komenský narodil? zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3424/342319.jpg
  • Oslavy narození J.A.Komenského zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3424/342318.jpg
  • Oslavy narození J.A.Komenského zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3424/342317.jpg
  • Kde se J.A.Komenský narodil? zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3424/342312.jpg
  • Jan Amos Komenský zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3424/342313.jpg
  • První vydání spisu Škola hrou zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3420/341945.jpg

Oslavy Komenského v Uherském Brodě

První vydání spisu Škola hrouDen učitelů 31. 3. 2012

Muzeum J. A. Komenského pořádá den otevřených dveří. 

 

Naarden ve fotografii 27. 3. – 26. 8. 2012

Výstava fotografií Pavla Popelky bude slavnostně zahájena za přítomnosti starostky nizozemského města Naarden Joyce Sylvesterová.

Výtvarná soutěž Komenský - známý Neznámý

Uherskobrodští školáci dostali příležitost zamyslet se nad tím, kým vlastně Komenský byl. Dětské výtvory budou od 27. března vystaveny v Domu kultury. 

Komenský lidstvu 27. 3. – 20. 5. 2012

Výstava fotografií u příležitosti 20. výročí otevření hlavní stálé expozice muzea.

Komenský s úsměvem 27. 3. – 29. 4. 2012

Výstava studentských plakátů ze sbírky muzea a plastik sochaře Igora Kitzbergera.

Vivat Comenius 27. 3. 2012 v 17:00

Koncert Alfreda Strejčka a Štěpána Raka pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář inspirovaný textem Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských.


Oslavy nepominou ani pedagogiku 

Oslavy výročí Jana Amose Komenského se nemohou obejít bez toho, čemu Komenský zasvětil své dílo – pedagogice. Té bude v Uherském Brodě věnován celý páteční den oslav. Město uspořádalo konferenci k aktuálním tématům pedagogické praxe, mezi které patří například zážitková a volnočasová pedagogika. „Je naší velikou radostí, že pozvání na konferenci přijali zástupci akademických obcí některých českých univerzit, jejichž přednášky budou tvořit závěrečný blok konference. Příspěvky byly vybrány tak, aby zaujaly co nejširší okruh posluchačů – nejen úzké řady odborných pracovníků,“ řekl hlavní organizátor konference Petr Sedlář.

Jan Amos Komenský

Jan Amos KomenskýNejvětší spisovatel pobělohorské emigrace a poslední biskup jednoty bratrské se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Nejmladší z pěti dětí Martina Komenského a jeho ženy Anny studoval v německém Hiedelbergu. Při studiích si Komenský všímal rozmachu vědy jiných národů a rozhodl se vytvořit českou národní vědu, aby i jeho vlast v tomto oboru pokročila.

Jeho plány ale přerušila bělohorská bitva. V roce 1621 byl nucen opustit vlast se svou ženou i dětmi, při útěku před španělskou armádou poztrácel část rukopisů a přišel o celou knihovnu. Jeho žena se nakazila morem a zemřela. Komenský byl zoufalý z osobních nezdarů i z národní tragédie. Hledal útěchu ve víře.

Rok 1628 přinesl tvrdé stíhání nekatolíků, proto Komenský odcestoval do polského Lešna. Později ho pozval britský parlament do Anglie, aby zde vytvořil akademii věd, jejímž cílem mělo být šíření jednotného vzdělání a jednotného jazyka po celém světě.

V roce 1648 Komenského víra v návrat emigrantů do Čech vzala za své, když nastal vestfálský mír, kterým byla zakončena třicetiletá válka. Zklamaný Komenský se s národem rozloučil, ale nepřestával věřit v lepší budoucnost Čechů i Moravanů.

V roce 1656 se Jan Amos Komenský usadil u přátel v Amsterodamu, kde 15. listopadu 1670 zemřel. Je pohřben v nizozemském Naardenu, jeho památník je pod ochranou České republiky.

Zdroj: Spisovatelé.cz