FN Brno už má připravené formuláře pro souhlas obou rodičů

Brno - Kvůli novému zákonu o zdravotních službách, který začne platit od 1. dubna, už má Fakultní nemocnice Brno připravené formuláře pro souhlas obou rodičů se zákrokem. Rodiče je budou dostávat při příchodu do nemocnice, případně si je budou moci stáhnout z jejích webových stránek a přinést je již vyplněné. V kolika případech budou muset lékaři sáhnout až k soudnímu stanovení opatrovníka namísto jednoho z rodičů, není jasné. Ani kolik nový zákon přinese komplikací.

„Jaká bude praxe, ukáže až čas. Chceme ale co nejlépe informovat rodiče, aby byli na změnu zákona vyžadující u některých zdravotnických výkonů u jejich dětí písemný či ústní souhlas obou, připraveni,“ uvedla dnes zahájenou informační kampaň mluvčí Fakultní nemocnice Brno Anna Mrázová.

Faktem je, že nový zákon se týká i banálních procedur, jako jsou vytržení mandlí nebo očkování. Zákon totiž vyžaduje souhlas k léčbě od obou partnerů v těch případech, kde „poskytnutí zdravotních služeb může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nebo kvalitu života“. Problém tedy nastane, pokud bude jeden z partnerů například na delší služební cestě v zahraničí nebo pokud rodiče dítěte nejsou svoji a nežijí spolu. Komplikace hrozí i v případě, kdy se rodiče k dětem mnohdy nehlásí, žijí po rozvodu v jiné rodině nebo v jiné zemi. I v tomto případě musí až do zletilosti dítěte podepsat souhlas se zákroky oba rodiče.

Další problémem je podle lékařů formulace zákona. Vůbec jasně neříká, o jaké zákroky jde. V tomto případě má Fakultní nemocnice Brno jasno. „O které zákroky půjde, musí určit lékař, bude to tedy individuální záležitost. Teoreticky přitom hovoříme o stovkách výkonů, na něž se zákon vztahuje,“ řekla Mrázová. Jde o veškeré instrumentálních zákorků, jak při všech typech chirurgických operací, vyšetření, endoskopů, ale i odběr krve," zpřesnil příklady ředitel FN Brno Roman Kraus. A právě lékař bude určovat i to, v jakém případě bude stačit souhlas ústní a v jakém písemný.

Dosavadní praxe byla taková, že souhlas s poskytováním zdravotní péče vyslovuje zákonný zástupce a rodičovská práva mají podle občanského zákoníku oba rodiče. Od prvního dubna budou nemocnice vyžadovat u většiny zákroků u nezletilých dětí souhlas od rodiče, který dítě přivede, a podepsanou plnou moc od druhého rodiče. Notářské ověření nebude ve FN Brno potřeba, přestože se na tom právníci v nejrůznějších diskuzích odvolávají.

Zákon také říká, že lékař má povinnost do čtyřiadvaceti hodin informovat soud, který určí dítěti opatrovníka, jenž bude jednat jeho jménem a o zákroku rozhodne. Stejně jako dává možnost dětem, přiměřeně věku a intelektovým schopnostem, se k lékařskému zákorku vyjádřit osobně.