Chráněné bydlení podpoří dotace z evropských fondů

Brno - Řada měst a obcí v Jihomoravském kraji stále čeká na vybudování takzvaného chráněného bydlení. S jejich výstavbou se sice počítalo, nakonec ale záměr ztroskotal na nedostatku financí. Nadějí jsou dotace z evropských fondů, o které si obce za tímto účelem mohou nově zažádat.

Znojmo, Hustopeče, Hodonín nebo Blansko. Všude tam čekají desítky žadatelů na takzvané chráněné bydlení. „V letech 2009 až 2011 se počítalo s rozvojem služeb chráněného bydlení v počtu pěti až deseti zařízení v různých regionech kraje. Otevřít se nám ho podařilo pouze v Šanově a k tomu tréninková bydlení v Kyjově a ve Střelicích,“ uvedl vedoucí sociálního odboru Jihomoravského kraje Martin Petříček.

Pomoci obcím, městům a neziskovým organizacím dosáhnout na dotace od Evropské unie nebo Ministerstva práce a sociálních věcí může kraj – tím, že výstavbu chráněného bydlení zahrne do svého plánu pro rozvoj sociálních služeb.

Počítá se ale s tím, že i tak se budou obce a města na výstavbě chráněných bydlení finančně podílet. Jenomže právě v tom byl v minulém období největší problém. Většina z nich na to neměla dostatek financí a navíc doposud nebyl vypsán ani žádný konkrétní dotační titul, ze kterého by se peníze na takové účely daly čerpat. Výzva Regionálního operačního programu Jihovýchod zaměřená na tento typ sociálních služeb byla vyhlášena loni na podzim. Zájem už projevilo šest obcí na Tišnovsku a Boskovicku, které už zpracovaly i projekty.

Šance pro handicapované začít žít lépe

Chráněné bydlení využívají především klienti domovů pro zdravotně postižené. Pomáhá jim osamostatnit se a začlenit se do běžného života. Hlavní myšlenka je, aby handicapovaní opustili zdi ústavů a integrovali se do společnosti. Chráněné bydlení funguje jako malá domácnost, kde spolu žije skupinka lidí. Ti se společně pod dohledem sociální pracovnice učí řešit každodenní problémy, sami si vaří, perou, uklízejí a připravují se na samostatný život.

Video Chráněná bydlení
video

Chráněná bydlení

„Snažíme se klientům dopomoct k co nejsamostatnějšímu způsobu života v rámci jejich možností a schopností. Snažíme, aby ten život toho domova byl jako v běžné rodině,“ uvedla Jana Lexová z domova pro tělesně postižené Diakonie ČCE - středisko BETLÉM v Břeclavi.