Ve Zlíně zkontrolují sto tisíc stromů

Zlín – V celém Zlíně je kolem stovky tisíc stromů. Všechny teď mají být zkontrolovány a informace o nich budou veřejně přístupné na webu. Projekt Stromy pod kontrolou probíhá po celé republice, právě Zlínští ale mají s pády stromů neblahé zkušenosti. V roce 2009 padající strom ve Zlíně zabil dva školáky, kteří čekali na zastávce na trolejbus.

Jak starý je strom například u dětského hřiště? Kdy byl naposled kontrolován či ošetřen? I tyto informace nabídne veřejnosti portál Stromy pod kontrolou. Radnice po celé republice kontrolují stromy ve městech a informace o jejich stavu včetně fotografií umisťuji na web do interaktivní mapy. Z ní se lidé o každém konkrétním stromu dozvědí informace o jeho stavu i s fotkami z místa. Údaje o druhu, věku, výšce nebo vývojovém stádiu, ve kterém se dřevina nachází, doplňuje také perspektiva do budoucna, doporučená technologie ošetření a kácení nebo třeba datum poslední kontroly.

Video Hovoří arboristka Věra Jašková a zahradní architekt Václav Krátký
video

Hovoří arboristka Věra Jašková a zahradní architekt Václav Krátký

Projekt nazvaný Stromy pod kontrolou, jehož hlavním výstupem je internetová databáze, je celorepublikový. V současnosti nabízí detailní informace o více než 420 tisících stromech.


Jen ve Zlíně je asi 100 tisíc stromů, zmapováno je zatím 8 tisíc. Kontroly a umístění informací na web tak budou trvat ještě několik let. Odbor městské zeleně bude zmapované plochy průběžně  aktualizovat a doplňovat mapu například o novou výsadbu. 

Příklad: Sady Svobody ve Zlíně

Počet stromů: 298

Počet skupin stromů: 2

Poznámka: Parková plocha s výraznou frekvencí osob. Vyskytují se zde stromy staré i mladší, různého stavu – tedy s potřebou různorodého přístupu. Výraznými solitéry zde jsou staré javory, u nichž došlo často k odlamování suchých větví Informace doplňují fotografie z místaa v korunách se vyskytuje větší množství jmelí. Jsou to tedy stromy s již zkrácenou perspektivou a bude vhodné uvažovat o celkové rekonstrukci – včetně podsadeb v předstihu apod. Více starých jedinců vykazuje známky výrazných infekcí kmenů i kosterních větví – více jich tedy bude nutné odstranit, u něktrých postačí instalace bezpečnostních vazeb nebo obvodové redukce korun či místní odlehčení. Vzhledem k selhání stromu v nedávné minulosti je doporučeno několik tahových zkoušek pro ujasnění stavu kořenových systému okolních stromů. V případě prokázání možných dalších selhání bude nutné zvolit razantnější přístup. Vzhledem ke stavu a stáří stromové skladby doporučuji každoroční kontrolu – přitom střídat roční obdoby kontroly.

Aktualizace 2012: Nejvíce defektní jedinci byli odstraněni, u ostatních bude nejdůležitější odstranit suché větve, potřebné redukce, případně instalace bezpečnostních vazeb. Některé další stromy jsou navrženy k další fázi k pokácení.

Zdroj: Stromy pod kontrolou


Sady Svobody na interaktivní mapě
Zdroj: ČT Brno
Autor: www.stromypodkontrolou.cz

Zlín už tragický pád stromu zažil 

Zlínští mají s pády narušených stromů své zkušenosti. V roce 2009 při tragický pád stromu na trolejbusovou zastávku v Soudní ulici zabil dva školáky, pět dalších lidí zranil. Odpovědní úředníci nakonec stanuli před soudem, byli obvinění, že zanedbali kontrolu a včasná opatření, která mohla tragickému pádu stromu předejít. Soud nakonec dospěl k názoru, že přírodní děje nelze předvídat ani je ovlivnit, a úředníky obvinění zprostil. 

Radnice teorii o souvislosti mezi tragickou nehodou a projektem kontroly dřeviny odmítá. Podle vedení města mají stromy ve Zlíně svůj věk a je proto potřeba zjistit, v jaké jsou kondici. Řadu stromů také radnice na základě posudku odborníků už pokácela. Lidé se ale často divili proč – podle nich ke kácení nebyl zřejmý důvod, protože stromy na první pohled vypadaly zdravě. V databázi si tak teď každý bude moci zkontrolovat, zda konkrétní dřevina půjde k zemi a proč.