Šavgoč pátral po pramatce knih

Brno - Tak jako my všichni pocházíme z jedné jediné buňky, také knihy mají svoji praknihu, ze které se zrodily všechny příběhy. Z této premisy vyšli herci experimentálního Šavgočova divadla. Pramatku knih se pokusili poskládat znovu dohromady a využít její moudrosti k zodpovězení i těch nejpalčivějších otázek, se kterými se přihlásili zvědaví diváci.

Kdy nastane světový mír? „Myslela jsem, že kolem mne projde, možná pozdraví. Dáváme vám čestné slovo, že zůstaneme ve vaší pracovně, dokud se nepřesvědčíte, že jsme nevinní. Odejdeme z domu po páté hodině,“ zní odpověď všeznalé praknihy. Možná působí trochu zmateně, členové Šavgočovy umělecké rodiny ale věří, že každý z diváků si v tom najde takovou odpověď, jakou hledá.

„Dnes jsme se pokusili o čistě vědecký experiment,“ zdůrazňuje Bazar Šavgoč. „Navázali jsme na tradici staré Šavgočovy praknihy, která společně s první molekulou plula vesmírem v dobách ještě před velkým třeskem. Linuly se z ní prapíseň a praslova. Střípky této praknihy jsme se teď pokusili spojit a ukázat, jak asi vypadala,“ vysvětlil.

Na Brněnský lunapark proto tentokrát dorazili s náručí knih vypůjčených z Moravské zemské knihovny a ukázali lidem, jak si i oni sami mohou vyvěštit odpověď prakticky na cokoliv.

Video Představení Divadla Šavgoč na Brněnském lunaparku 2012
video

Představení Divadla Šavgoč na Brněnském lunaparku 2012

„Rodinné“ uskupení Šavgoč vytváří inscenace, performance a klauniády, jež jsou k vidění v klubech, sálech a restauracích nejen v Brně. Celé rodině je velmi blízká poetika trapna, potulné komediantství, kočování a nový cirkusu. Momentálně spolupracují s Divadlem DNO na hře HOSPODIN, aneb kdopak by se Boha BAR, která bude mít premiéru 16. dubna v Café Tunsgram.