Prameny poznání života ve středověku: Zlatá bula Karla IV.

Ostrava - Cyklus přednášek Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku pokračuje v Ostravě výkladem s názvem Zlatá bula Karla IV. 10. dubna bude v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě na toto téma přednášet historik Marek Zágora.

Série přednášek začala v září 2011 a do června letošního roku chce Dům umění připravit pro zájemce deset atraktivních témat spojených s životem ve středověku. Zlatá bula Karla IV. je další v řadě.

„V Rakouské národní knihovně se nachází mnoho nádherně iluminovaných rukopisů, jež jsou úzce propojeny s českými zeměmi. Řadí se mezi ně i nejznáměšjí a nejkrásněšjí opis Zlaté buly Karla IV., který vznikl kolem roku 1400 pod vlivem české knižní malby,“ přiblížila téma přednášky mluvčí galerie Jana Šrubařová.

Latinsky psaný rukopis nechal ve své dvorní malířské dílně zhotovit český a římský král Václav IV. „Obsahuje osmačtyřicet miniatur a množství velice kvalitních iniciál, které tvoří dohromady jedinečný celek,“ doplnila Šrubařová.

Historik Marek Zágora vysvětlil, že text se týká především volby římského krále a výkonu jeho moci. Dílo je významným historickým pramenem. „Zlatá bula byla slavnostně vydána v roce 1356 a stala se hlavním zákonem Svaté říše římské, který platil až do roku 1806,“ uvedl Zágora.

Za měsíc bude další přednáška, a to na téma Lucemburkové ve vizuálních pramenech středověku.