Magnesia litera za literaturu faktu putuje do Opavy

Opava – Cenu Magnesia litera získali také autor z Moravskoslezského kraje. Opavský historik Jiří Knapík vyhrál společně s Martinem Francem prestižní trofej v kategorii literatura faktu, a to za knihu z edice Šťastné zítřky nazvanou Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Na publikaci, kterou loni vydalo nakladatelství Akademia, pracovali deset let.

Autoři v knize mapují oblast kultury a životní styl v padesátých a šedesátých letech, využívají dobových pojmů a výrazů, hesel a sond do oblastí každodenního života Československa. Téma pojímají i v mezinárodním kontextu.

„Jak oba autoři zdůrazňovali, při psaní se snažili popsat dění v poúnorové společnosti pokud možno neutrálně, bez přílišné karikatury, ale také případné idealizace,“ uvedl Michal Novotný z rektorátu Slezské univerzity v Opavě, kde působí také Jiří Knapík, a to jako vedoucí Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Novotný dodal, že dvojice historiků chce letos vydat další publikaci,, která se bude tentokrát věnovat volnému času v letech 1957 až 1967.