Festival Další břehy zahájil pravý Indián mírovým tancem

Opava - Začal opavský festival Další břehy. Letos se jmenuje Indiáni ve městě, protože se zaměřil na původní obyvatele amerického kontinentu. Organizatoři připravili čtyřicet pořadů, výstav, filmů, přednášek, které Indiány přiblíží z různých úhlů pohledů. Festival zahájil pravý Indián.

Edward Ed Bryant pochází ze severozápadního pobřeží Kanady, z kmene Tsimshian. Jeho indiánské jméno znamená v překladu Havraní Chochol. Vyřezává, maluje a už patnáct let šíří kulturu svého národa po Evropě.

„Ty věci, které jsem přivezl, se v naší kultuře ani nenazývají uměním. V našem jazyce nemáme slovo pro umění. Jsou to věci, které používáme při tradičních obřadech,“ říká Edward Ed Bryant, který už patnáct let žije v Evropě, z toho v posledních dvou letech v Rakousku. V České republcie je poprvé.

Video Reportáž Petry Sasínové
video

Reportáž Petry Sasínové

Ed Bryant předvedl ukázky tanců, které lidé z jeho kmene tančí při různých příležitostech kolem ohňů. Například tancem Míru vítají hosty.

„Ty ceremoniály se zachovaly dodnes. Pořád bývají uprostřed takzvaných velkých domů ohně, kolem kterých se tančí rituální tance, i když ohně už nejsou všude kvůli nebezpečí požáru,“ popisuje umělec, který už asi třicet let vyřezává ze dřeva, ale také ze slonoviny či kostí různé masky, nádoby a jiné věci.

Expozice Ed Bryanta je spojená s výstavou fotografií jednoho z nejslavnějších indiánských fotografů Lee Marmona z Nového Mexika. Do Opavy ji zapůjčila americká ambasáda.

„Kolekce jeho krajin a hlavně stařešinů indiánských kmenů patří k pilířům indiánské fotografie,“ říká organizátor festivalu Petr Rotrekl. Indiány velmi obdivuje. „Indiánská kultura, spiritualita, úcta k předkům, duchům, symbioza s přírodou, to jsou všechno tak zajímavá témata, že stojí za to je stále znovu připomínat a nechat se alespoň trochu inspirovat,“ míní Rotrekl.

Hostem festivalu bude také snad nejznámější český cestovatel současnosti Miloslav Stingl, který se na svých cestách stal také indiánským náčelníkem.