Mše na Boží hod velikonoční v přímém přenosu

Křesťané na celém světě už více než dva tisíce let slaví na Boží hod velikonoční vzkříšení Ježíše Krista. Stejně jako na mnoha jiných místech, také v římskokatolické
farnosti v ostravské čtvrti Svinov se v kostele Krista Krále scházejí v ten den věřící na slavnostní bohoslužbě. O letošních Velikonocích mohou televizní diváci tuto příležitost sdílet společně s nimi. Přímý přenos zařazuje ČT2  8. dubna 2012 v 9:30 hodin.

Římskokatolická farnost v Ostravě-Svinově si v závěru loňského roku připomněla osmdesát let své existence. Její ustavení bylo výsledkem dlouhého procesu, který souvisel s dynamickým průmyslovým rozvojem, kdy se z malé zemědělské vesnice stalo významné hospodářské, kulturní a společenské centrum této části Ostravy. Od roku 1029, kdy byl posvěcen, je přirozeným centrem duchovního a kulturního života tohoto ostravského obvodu.

Velikonoční bohoslužbu na Boží hod velikonoční v kostele Krista Krále ve Svinově celebruje
P. Jan Larisch.