Spadne vám škola, říká statik. Finance na opravu ale chybí

Tetčice – Investovat do opravy školy, nebo za stejnou částku budovat průtah a rozšířit školku – to je rozhodnutí, před kterým stojí vedení Tetčic na Brněnsku. Krov střechy zdejší základní školy je v žalostném stavu. Pokud jej obec do začátku školního roku neopraví, statik školu zavře. Peníze na rekonstrukci v rozpočtu malé obce chybí. Potřebných dva a půl milionu na opravu šetřily Tetčice na průtah obcí a dostavbu školky. Radnice teď stojí před nelehkým investičním rozhodnutím, co je pro místní důležitější.

V Tetčicích na Brněnsku si nechali posoudit všechny obecní budovy statikem. Nálezy ukázaly závažné nedostatky v tamější základní škole. „Největším problémem je dlouhodobé působení dřevokazného hmyzu. Larvy vylehčují dřevo a oslabují průřezovou plochu krovů,“ uvedl statik Karel Pinkas. Dodal, že děti v budově sice nejsou ohroženy, ale ztrouchnivělé krovy by se mohly na nejvíce postižených místech bortit.

Z dobrého úmyslu tak vzešel obci závažný problém, který musí urychleně vyřešit. Špatný krov na sto let staré střeše musí pokrývači v Tetčicích opravit do nového školního roku. Jinak hrozí, že se střecha bude propadat. „Vzhledem k tomu, že nejvíce je střecha poškozená v nižších částech, bylo by lokální vyspravení neefektivní a velmi nákladné,“ upřesnil Pinkas a doporučil, aby vedení města nechalo střechu vyměnit celou.

Video Statik Karel Pinkas popisuje závady střechy
video

Statik Karel Pinkas popisuje závady střechy

Akutní nařízení statika komplikuje obecní rozpočet. Těžce našetřené peníze chtěla radnice investovat do obecního průtahu a výstavby školky. Teď bude muset urychleně zaplatit dva a půl milionu za rekonstrukci školy, pokud chce předejít jejímu zavření. „Budeme se s tím stěží potýkat. Škola by nám chyběla, zachránit ji musíme. Bez zadlužení to ale nepůjde,“ zhodnotil situaci starosta Martin Ambros (SNK). Dodal, že Tetčice nezachrání ani dotace, které na stavební úpravy tohoto typu není možné získat.