Kaple ve Vojnicích nově se zvoněním zvonu

Kapli sv. Anděla Strážce ve Vojnicích opravoval obecní úřad v Košticích průběžně 5 let. Trvalé nové podoby kaple doznala na konci roku 2011 a začala plně sloužit občanům Vojnic, Koštic, Vojniček a Želevic k výstavám, setkáním, zpívání i pouhému rozjímání. Brigádnicky se na opravě podíleli občané i někteří chalupáři.

Do kaple je možno nahlédnout přes mříž (dveře jsou ve dne otevřené) a pokochat se pohledem na krásný prostor. Výzdobu a udržování pořádku si vzaly na starost pí. Nožičková a pí Berková. Jiří Nožička (na snímku) zavedl před Velikonocemi krásnou novou tradici - každý den v 7,30 budí místní obyvatele jemné zvonění zvonu na kapli.

Irena Hellerová, Koštice

/*json*/{"map":{"lat":50.415081161003,"lng":13.925857543945,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.42558107824,"lng":13.942680358887,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/