Podoba koaliční dohody na úsporných rozpočtových opatřeních

Praha - Základní rámec dnešní dohody koaličních stran, která má zajistit v příštích letech schodky rozpočtu pod třemi procenty hrubého domácího produktu. Novinářům jej dnes nastínil premiér Petr Nečas.

 • Koncept počítá s dodržením konsolidační strategie vlády.
 • Deficit veřejných financí v roce 2013 - 2,9 procenta HDP
 • Deficit veřejných financí v roce 2014 - 1,9 procenta HDP.
 • ČR by tak od roku 2013 měla v deficitním i dluhovém kriteriu plnit maastrichtská kritéria.
 • Nutná jsou opatření v příjmech i výdajích rozpočtu, v roce 2013 ve výši téměř 57 miliard korun. Z toho na příjmové straně zhruba 25 miliard a přes 30 miliard na straně výdajové.
 • V roce 2014 bude potřeba snížit schodek o téměř 95 miliard. Na příjmové straně bude potřeba ušetřit zhruba 46 miliard, na výdajích 48 miliard korun.
 • Od roku 2010 do roku 2014 bude poměr snižování schodku dvoutřetinový na výdajové straně rozpočtu, třetinový na příjmové.

Konkrétní domluvené návrhy obsahují:

Výdajová opatření:

 • Snížení výdajů kapitol domluvené pro rok 2012 bude uplatněno i v roce 2013. Přinést má úsporu zhruba deset miliard korun.
 • Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě bude v celkovém objemu 11,9 miliardy korun.
 • Na tři roky do roku 2015 snížené schéma valorizace důchodů o jednu třetinu inflace a jednu třetinu růstu reálné mzdy.
 • Zrušení doplatku na bydlení vypláceného v rámci pomoci ve hmotné nouzi.

Příjmová opatření:

 • Na tři roky zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 15 a 21 procent. Zařazení položek se až na výjimky vynucené legislativou EU nebude měnit. Celý výnos daně bude plynout do rozpočtu.
 • Na tři roky solidární sedmiprocentní přirážka na daně z příjmu fyzických osob pro základ daně nad stropy sociálního pojistného, tedy čtyřnásobkem průměrné mzdy. Zrušen bude strop pro zdravotní pojištění. Celý výnos ze zvýšení bude plynout do státního rozpočtu.
 • Od roku 2014 zvýšení daně z příjmů fyzických osob o procento. Už bylo schváleno, že bude od roku 2015 zrušena superhrubá mzda a daň bude 19 procent. Vláda změnu posune na počátek roku 2014 s daní 20 procent. Současná sazba 15 procent ze superhrubé mzdy přitom podle premiéra Petra Nečase odpovídá přibližně 21 procentům ze mzdy hrubé.
 • Zrušení základní slevy pro pracující důchodce, tedy návrat ke stavu platnému do roku 2007. Fiskální dopad má být asi 2,5 miliardy korun. Opatření se bude týkat také osob s plně invalidním důchodem.
 • Omezení výdajových paušálů od roku 2013. Současná výše bude zachována. U paušálů ve výši 40 a 30 procent omezeno na příjmy do dvou milionů korun. Zůstane možnost slev na poplatníka a slev pro tělesně postižené.
 • Zrušení „zelené nafty“.
 • Zvýšení zdanění řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret.
 • Zavedení srážkové daně vůči daňovým rájům. Nyní je 15 procent, od roku 2013 se navrhuje zvýšení na 35 procent.
 • Návrh na spotřební daň z vína ve výši deset Kč za litr. Nyní je nulová. Navrhuje se osvobodit produkci drobných vinařů (ta činí cca 500 000 hl, tedy asi 25 procent celkové produkce).
 • Zavedení uhlíkové daně ve výši 15 eur (nyní asi 373 Kč) za tunu CO2.
 • Zrušení zaměstnaneckého paušálu ve výši 3 000 korun.
 • Příjmy z prodeje povolenek v aukcích.
 • Zvýšení daně z převodu nemovitosti o procento na čtyři procenta.
 • Do 30. června vznikne analýza možnosti zavedení daňové amnestie i vyššího zdanění hazardu.