Vzácným broukům z pokácené aleje našlo Povodí nový domov

Uherské Hradiště - Pokácením stromů v aleji mezi Uherským Hradištěm a Jarošovem přišly o domov kolonie brouků. Pracovníci Povodí Moravy se pustili do záchrany vzácného hmyzu, který ve stromech sídlil. Části kmenů a větví s živočichy převezli do okolních sadů, aby zvířata mohla dozimovat. Stromořadí podél břehu Moravy ještě loni získalo ocenění ve dvou soutěžích o alej roku, rok poté stromy musely ustoupit výstavbě protipovodňové hráze. 

Vloni sbírala alej v Uherském Hradišti ocenění, na jaře se do ní zařízly pily. Necelé dvě stovky stoletých lip nechalo pokácet Povodí Moravy kvůli výstavbě protipovodňové hráze. Pokácení stromů bylo levnější variantou, staré lípy navíc byly ztrouchnivělé, proto varianta vykácení navzdory protestům místních zvítězila. Nikdo ale nepočítal s tím, že ve stromech sídlí rozsáhlé kolonie vzácných zvířat.

Video Biolog Lubomír Pospěch hovoří o broukovištích
video

Biolog Lubomír Pospěch hovoří o broukovištích

Při kácení se každý jednotlivý strom znovu důkladně prohlédl. „Prohlíželi jsme dutiny lip a našli více, než jsme předpokládali. Kromě ztrouchnivělého dřeva i trus zlatohlávků, kovaříků, tesaříků a dalších druhů hmyzu,“ shrnul Pospěch ekologický rozbor. Podle něj odhalili odborníci příbytky šedesáti živočišných druhů, včetně těch vážně ohrožených a přísně chráněných. Povodí Moravy se tak muselo pustit do mimořádné záchrany.

Rozřezané kmeny necelé poloviny stromů nechalo Povodí Moravy převézt na pět klidných míst v okolí. „Vybrané stromy na základě biologického hodnocení musíme umístit na tato broukoviště, kde bude dál probíhat vývoj všech chráněných druhů,“ uvedl ekolog Povodí Moravy Ivan Mařák.

Je třeba, aby přemístěná torza kmenů zůstala ve stejné pozici vůči slunci a byla ukotvena v hlíně. Za takových podmínek může i v rozřezaných kmenech bujet vegetace i další desítky let.