Do Dolní oblasti Vítkovic povede nová silnice

Ostrava - Do ostravské Dolní oblasti Vítkovic povede nová silnice. Bude sloužit návštěvníkům této postupně ožívající technické památky a také pomůže odlehčit dopravu v městském obvodu Vítkovice. Silnici postaví město Ostrava. Zaplatí ji převážně z evropských peněz.

Ruská ulice - jedna z hlavních dopravních tepen v Ostravě - Vítkovicích. Končí na podnikové vrátnici. Dále se dostanou jen řidiči s příslušným povolením. Za několik měsíců už ale tímto místem bez problému projedou. Po nové silnici se dostanou přímo na území Dolní oblasti Vítkovic. „Bude sloužit k napojení Dolní oblasti Vítkovice jako nového turistického centra a povede kolem nového plynojemu, nového Technologického parku, tam zabočí doleva a po dalších šesti stech metrech se napojí na Místeckou, zatím bohužel jen provizorně dvěma pruhy,“ upřesnil náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč. Silnice usnadní řidičům, kteří přijedou z jižní části Ostravy nebo Vítkovic, nájezd na dálniční přivaděč a také příjezd do centra Ostravy. Zatím musejí kličkovat po ulicích mezi výrobními halami.

Video Reportáž Dagmar Famfulíkové
video

Reportáž Dagmar Famfulíkové

Víc než jeden kilometr dlouhá silnice přijde město asi na 300 milionů korun. Zaplatí ji převážně z peněz, které se podařilo ušetřit na jiných projektech, díky tomu, že stavbaři ve výběrových řízeních nabídli podstatně nižší cenu, než s jakou Ostrava původně počítala. Město chce, aby nová silnice do Dolní oblasti Vítkovic byla hotová koncem příštího roku. Její stavbu by proto mělo zahájit letos v září.