Děti s poruchami chování zřejmě přijdou o asistenta

Nový Jičín - Učitelé z novojíčínské  základní školy s rozšířenou výukou jazyků zjistili, že přibývá dětí, které potřebují individuální přístup a taky pomalejší tempo výuky. Díky projektu Evropské unie se jim podařilo získat peníze na speciálního pedagoga a asistenta, kteří se těmto dětem od září věnují. Na další rok už ale unie ani kraj projekt nevypsali. Vedení školy ho ale z vlastního rozpočtu platit nemůže, takže zřejmě skončí.

Na první pohled klasičtí čtvrťáci. Ve skutečnosti ale 14 dětí s diagnózou - nejčastěji porucha chování. Zuzana vyrůstá odmalička s babičkou. Za rok ve speciální třídě je to podle ní úplně jiné dítě. „Už ví, jak se má chovat v které situaci, ne všechno řešit pláčem, nářkem, stížnostmi, chodila vždycky žalovat paní učitelce, teď už ne, už si to dovede s dětmi pořešit,“ říká babička Zuzany Božena Poláchová.

Video Reportáž Ivy Bartoňové
video

Reportáž Ivy Bartoňové

 

Ulrika Kovářová je speciální pedagožka. S dětmi jí pomáhá i asistentka, „Na začátku ta třída byla nesourodá, nedokázali si navzájem vyjít vstříc, protože jejich poruchy je navzájem rušily,“ prozradila Ulrika Kovářová. Teď třída funguje, spokojené jsou děti i rodiče. Spolu s učiteli věřili, že Evropská unie podpoří  projekt i v příštím školním roce. Letos na něj uvolnila zhruba dva miliony korun, příští rok zřejmě peníze nenajde. „Podle našich informací nevyhlásila EU ani ministerstvo školství program, ze kterého by školy mohly na tyto aktivity čerpat,“ potvrdila mluvčí MS kraje Šárka Vlčková. A peníze navíc, alepsoň na plat asistentky, nemá ani zřizovatel školy, tedy město. „Na asistenta pedagoga finančně nedosáhneme, ale speciálního pedagoga bychom rádi udrželi, samozřejmě už ne na plný úvazek, ale aspoň na část úvazku,“ říká ředitelka ZŠ Tyršova Magda Trávníčková. Za peníze z projektu EU se škole podařilo zařídit i speciální počítačovou učebnu, kterou otevřeli před několika dny a budou ji využívat všechny děti. Vedení školy už se pokusilo hledat peníze i v jiných  grantových programech. Zatím však úspěšné nebylo.