Historici dokončili po padesáti letech Historický místopis Moravy a Slezska

Ostrava - Historici Univerzity Palackého v Olomouci spolu s kolegy z jiných regionů i studenty dokončili rozsáhlé dílo, na kterém pracovali téměř padesát let. Šestnáctým svazkem uzavřeli Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 až 1960. Poslední díl pokřtili v Domě knihy Librex v Ostravě.

Historický místopis je služebné dílo, které není poplatné době. Neobsahuje dojmy. Shromažďuje podložená a srovnatelná data o určitém místě v určitém čase. Konkrétně o jednotlivých okresech Moravy a Slezska v novodobé historii. Poslední svazek mapuje Ostravu a bývalé okresy Hlučín a Fryštát.

„Jsou tam údaje demografické, hospodářské, politické. Výsledky voleb, jsou tam údaje kulturní, církevní, památky. Zajímavé na tom je, že je tam zaznamenán vznik a vývoj všech dolů ostravsko-karvinského revíru, které shodou okolností v těchto okresech byly,“ říká jeden z autorů místopisu Miloš Trapl.

Video Reportáž Petry Sasínové
video

Reportáž Petry Sasínové

„My jsme navázali na díla historických místopisců a vlastivědců, kteří tvořili na Moravě už od 18. století,“ říká další z autorů Jindřich Schulz.

Místopis je určený historikům, studentům, archivářům, zástupcům státní správy a všem ostatním zájemcům o konkrétní historické údaje. Třeba o počtu a složení obyvatel, o změnách názvů a hranic obcí, o průměrných teplotách i zájmových spolcích. Autoři čerpali z mnoha zdrojů.

„Je tam skutečně mnoho věcí a mnohé prameny, které jsme našli, byly do té doby neznámé a historiky nevyužívané. Jsou to statistiky, schémata, adresáře, seznamy. Sháněli jsme po nejrůznějších depozitářích knihoven,“ dodává Trapl.

Jedenáct z šestnácti místopisných svazků je zcela vyprodaných a autoři jednají o dotiscích.