Mrázek s Michálkem se k tréninku zatím nepřipojili